Nagrade

Zasedbam, ki bodo uvrščene v 2. etapo, so lahko dodeljene naslednje nagrade:

  • 1. nagrada: 20.000 €
  • 2. nagrada: 15.000 € 
  • 3. nagrada: 10.000 €
  • 4. nagrada: 2000 €
  • 5. nagrada: 1500 €
  • 6. nagrada: 1000 € 

Najboljšim nastopom se lahko dodelijo naslednje posebne nagrade:

  • Najboljša izvedba obveznega glasbenega dela slovenske skladateljice Nine Šenk: 2000 €
  • Najvišje uvrščena Slovenska zasedba (vsi člani zasedbe morajo imeti slovensko državljanstvo): 2000 €

Organizator se trenutno dogovarja glede organizacije številnih pomembnih recitalov za zmagovalno zasedbo.