Varstvo osebnih podatkov

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV (DPO)

Skladno s 37. členom Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je direktor javnega zavoda Festival Ljubljana imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO):

dr. Miha Dvojmoč, mag. javn. upr., dipl. var.

Več informacij v primeru vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali uveljavljanjem pravic, ki jih zagotavlja GDPR:

MD SVETOVANJE d.o.o.
dr. Miha Dvojmoč
Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana

www.infocenter.si

e-pošta: info@infocenter.si

Telefon: 070/462-375

Datoteka:

Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)