Varstvo osebnih podatkov

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV (DPO)

Skladno s 37. členom Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR) je direktor javnega zavoda Festival Ljubljana imenoval go. Nino Gregorič, zaposleno v javnem zavodu za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO).

Več informacij v primeru vprašanj v zvezi z varstvom osebnih podatkov ali uveljavljanjem pravic, ki jih zagotavlja GDPR:

Nina Gregorič

Naslov: Festival Ljubljana, Koseskega 11, 1000 Ljubljana
E-pošta: nina.gregoric@ljubljanafestival.si
Telefon: 01/281-14-98

Datoteke:

Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Sklep o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)