Naša ekipa

Darko Brlek

Direktor in umetniški vodja
Tel.: +386 (0)1/241 60 00 (tajništvo)
tajnistvo@ljubljanafestival.si  /  info@ljubljanafestival.si

Najemi prireditvenih prostorov v Križankah

Tel:  + 386 (0)1/241 60 14
ana.gros@ljubljanafestival.si

Organizacija programa

Katja Bogovič
Tel.: +386 (0)1/241 60 10
katja.bogovic@ljubljanafestival.si

Tea Ferjančič
Tel.: +386 (0)1/241 60 10
tea.ferjancic@ljubljanafestival.si

Klemen Kocijančič
Tel.: +386 (0)1/241 60 10
program1@ljubljanafestival.si

Trženje

Ana Gros
Tel.: +386 (0)1/241 60 14
ana.gros@ljubljanafestival.si

Blagajna

Klavdija Korošec
Tel.: +386 (0)1/241 60 26
blagajna@ljubljanafestival.si

Odnosi z javnostmi

Tina Berk
Tel.: +386 (0)1/241 60 20
tina.berk@ljubljanafestival.si

Maruša Šinkovič
Tel.: + 386 (0)1/241 60 18
marusa.sinkovic@ljubljanafestival.si

Kadrovske in splošne zadeve

Špela Draksler
Tel.: + 386 (0)1/241 60 06
spela.draksler@ljubljanafestival.si

Tina Komac
Tel.: + 386 (0)1/241 60 00
tajnistvo@ljubljanafestival.si

Tehnika

Adam Muzafirovič
Tel.: +386 (0)1/281 15 92
adam.muzafirovic@ljubljanafestival.si

Nina Gregorič
Tel.: + 386 (0)1/281 14 98
nina.gregoric@ljubljanafestival.si

Finance, računovodstvo

Polona Žvan
Tel.: + 386 (0)1/281 15 91
polona.zvan@ljubljanafestival.si

Mojca Jančar
Tel.: + 386 (0)1/281 15 91
mojca.jancar@ljubljanafestival.si

Adrijana Kostrešević
Tel.: + 386 (0)1/281 15 91
adrijana.kostresevic@ljubljanafestival.si