Klub

Pristopna izjava za brezplačno članstvo v klubu Festivala Ljubljana

Več informacij vezano na ugodnosti članstva v Klubu Festivala Ljubljana najdete v Splošnih določilih Kluba Festivala Ljubljana. Na Festivalu Ljubljana spoštujemo vaše osebne podatke in zagotavljamo varstvo vaših osebnih podatkov, saj cenimo vaše zaupanje. Več o vrsti in namenu obdelave vaših osebnih podatkov, ki se zbirajo preberite v Politiki varstva zasebnosti. Ugodnosti lahko uveljavljate na Blagajni Križank.
 • Dokumenti:
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Splošna določila Kluba Festivala Ljubljana

 • Člani Kluba Festivala Ljubljana so v predprodaji upravičeni do 20-odstotnega popusta za vse prireditve, razen če pri določeni prireditvi ni izrecno določeno, da popusti ne veljajo.
 • Člani Kluba Festivala Ljubljana so v redni prodaji upravičeni do 10-odstotnega popusta za vse prireditve, razen če pri določeni prireditvi ni izrecno določeno, da popusti ne veljajo.
 • Za svojo zvestobo bodo člani Kluba Festivala Ljubljana nagrajeni še s posebnimi ugodnostmi, kot so vabila na izbrane dogodke, brezplačne programske knjižice, itd.
 • O ugodnostih bodo člani Kluba Festivala Ljubljana obveščeni preko elektronske pošte ali po navadni pošti na predloženi kontaktni naslov.
 • Člani Kluba Festivala Ljubljana so dolžni spremljati ali je določena predstava zaradi morebitnih izrednih dogodkov odpadla, za kar lahko pokličejo na Festival Ljubljana ali spremljajo spletno stran Festivala Ljubljana www.ljubljanafestival.si. Festival Ljubljana člane Kluba Festival Ljubljana v izrednih primerih lahko po telefonu obvešča tudi o morebitnih odpadlih predstavah v zadnjem hipu.
 • Ob nakupu vstopnic za prireditve Festivala Ljubljana mora član Kluba Festivala Ljubljana predložiti člansko izkaznico ali osebni dokument, da s tem izkaže članstvo v klubu. Poznejše uveljavljanje  popusta ni mogoče.
 • Članstvo v Klubu Festivala Ljubljana ni prenosljivo.
 • Članstvo v Klubu Festivala velja do pisnega preklica in po želji člana Kluba. Za pisen preklic članstva se šteje tudi preklic uporabe osebnih podatkov člana potrebnih za izvajanje članskih ugodnosti.
 • Festival Ljubljana se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679). Novi član Kluba Festivala Ljubljana s podpisom pristopne izjave dovoljuje, da Festival Ljubljana uporablja izpolnjene podatke za potrebe obveščanja o ugodnostih, novostih skladno s Politiko varstva zasebnosti.
 • Festival Ljubljana si pridržuje pravico do spreminjanja teh Splošnih določil. Vse spremembe so javno objavljene na spletni strani www.ljubljanafestival.si, zato predlagamo, da jih ažurno spremljate. Objavljena je vsakokratno veljavna verzija, ki vsebuje navedbo datuma.
 • Pristopno izjavo je mogoče izpolniti tudi na spletni strani www.ljubljanafestival.si, kjer so objavljena tudi Splošna določila Kluba Festivala Ljubljana in Pravila in pogoji uporabe spletne strani ter Politika varstva zasebnosti.