Razpisi

Splošna določila

Na tem mestu so na voljo informacije o:

  • razpisih, ki jih objavljamo v skladu z Zakonom o javnem naročanju
  • razpisih za oddajo prostorov
  • javnih natečajih
  • razpisih za delovna mesta

I. Razpisi, ki jih objavljamo v skladu z Zakonom o javnem naročanju

II. Razpisi za oddajo prostorov

Vabimo vas k oddaji ponudbe za oddajo površine v uporabo za postavitev gostinskega premičnega točilnega pulta v Preddverju Križank.

Rok za oddajo ponudb je do 4. 6. 2024 do 12.00 ure.

Ostale podrobnosti javnega razpisa so opredeljene v razpisni dokumentaciji:

Javni razpis za točilni pult v Preddverju Križank

Tlorisni pogled prostora

Predlog pogodbe

Obrazec ponudbe

III. Javni natečaji

IV. Razpisi za delovna mesta

    V. Drugo