Vse imetnike vstopnic 4. ZIMSKEGA FESTIVALA na lokaciji Unionska dvorana pozivamo, da zaradi SPREMEMBE LOKACIJE čim prej zamenjajo svoje vstopnice na Blagajni Križank ali na tel. št. 01-241-60-26(28)!

Razpisi

Splošna določila

Na tem mestu so na voljo informacije o:

 • razpisih, ki jih objavljamo v skladu z Zakonom o javnem naročanju
 • razpisih za oddajo prostorov
 • javnih natečajih
 • razpisih za delovna mesta

I. Razpisi, ki jih objavljamo v skladu z Zakonom o javnem naročanju

II. Razpisi za oddajo prostorov

III. Javni natečaji

IV. Razpisi za delovna mesta

Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana vabi k sodelovanju kandidate za prosto delovno mesto

STROKOVNI SODELAVEC ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI

Od kandidatov pričakujemo:

 • izobrazbo VII. stopnje družboslovne smeri
 • 2 leti delovnih izkušenj
 • znanje enega tujega jezika na visokošolski ravni
 • resen odnos do kulturnih oziroma glasbeno-scenskih prireditev
 • vozniški izpit B-kategorije
 • zdravstveno sposobnost.

Opis del in nalog:

 • sodelovanje pri načrtovanju aktivnosti s področja odnosov z javnostmi,
 • obveščanje javnosti o programskih dejavnostih zavoda – medijska sporočila,
 • sodelovanje pri organiziranju sprejemov in tiskovnih konferenc,
 • sodelovanje pri urejanju informativnih materialov zavoda,
 • organiziranje tiskanja gradiv za potrebe zavoda,
 • vodenje adreme protokola in medijev,
 • izdajanje novinarskih akreditacij in vodenje evidenc s tega področja,
 • urejanje in ažuriranje vsebin spletne strani zavoda,
 • evidentiranje stroškov in urejanje arhiva organizacijske enote.

Posebni pogoji:

 • delo z računalnikom,
 • pisanje besedil,
 • občasno delo v manj ugodnem delovnem času.

Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas enega leta, z enim kandidatom.

Pisne ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev kandidati pošljejo na elektronski naslov info@ljubljanafestival.si do 28. januarja 2020.

V. Drugo