Razpisi

Splošna določila

Na tem mestu so na voljo informacije o:

 • razpisih, ki jih objavljamo v skladu z Zakonom o javnem naročanju
 • razpisih za oddajo prostorov
 • javnih natečajih
 • razpisih za delovna mesta

I. Razpisi, ki jih objavljamo v skladu z Zakonom o javnem naročanju

II. Razpisi za oddajo prostorov

III. Javni natečaji

IV. Razpisi za delovna mesta

 1. ODRSKI MOJSTER

  za postavljanje scenske in druge opreme na prizorišču

  Od kandidatov pričakujemo:

  * izobrazbo V. stopnje tehnične smeri / NPK »Scenski oblikovalec«

  * 1 leto delovnih izkušenj

  * zanimanje za kulturne oziroma glasbeno-scenske prireditve

  * vozniški izpit B-kategorije

  * znanje računalniških programov s področja dela

  * zdravstveno sposobnost za prenos bremen in za delo na višini.

  Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, s tremi kandidati, za šest mesecev.

 2. TEHNIK OSVETLJAVE

  za delo pri tehnični izvedbi del in pripravi ter uporabi scensko svetlobnih naprav

  Od kandidatov pričakujemo:

  * izobrazbo V. stopnje elektro ali druge tehnične smeri / NPK »osvetljevalec«

  * 1 leto delovnih izkušenj

  * zanimanje za kulturne oziroma glasbeno-scenske prireditve

  * vozniški izpit B-kategorije

  * znanje računalniških programov s področja dela

  * poznavanje scensko svetlobnih elementov

  * zdravstveno sposobnost za delo na višini, ločevanje barv, prenos bremen.

  Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas, z enim kandidatom, za šest mesecev.

 3. VODJA TEHNIKE

  Od kandidatov pričakujemo:

  * izobrazbo VII. stopnje gradbene, strojne ali tehnične smeri

  * 3 leta delovnih izkušenj

  * znanje angleškega jezika na visokošolski ravni

  * poznavanje postopkov javnega naročanja

  * vodstvene in komunikativne sposobnosti

  * vozniški izpit B-kategorije

  * znanje računalniških programov s področja dela.

  Delovno razmerje bomo sklenili za določen čas z enim kandidatom za eno leto, z možnostjo podaljšanja.

Informacije v zvezi z razpisanimi delovnimi mesti lahko pridobite na telefonski številki 01/241-60-06, ga. Špela Draksler.

Prosimo vas, da vašo prošnjo posredujete na elektronski naslov info@ljubljanafestival.si do torka, dne 19. marca 2019.

V. Drugo