Dejavnost

»Iz ljubezni do ljubljene Ljubljane se je rodila lepa misel: predahniti slovensko prestolnico s poletnimi kulturnimi in umetniškimi prireditvami, ki naj proslavijo njeno ime po evropskem kulturnem svetu; preoblikovati jo v pomembno festivalno prireditveno in splošno kulturno žarišče. Od nekod se je utrinjal božajoč sen: Ljubljana naj bi postala Salzburg, Verona, Bayreuth, Edinburg na evropskem jugovzhodu.«

dr. Fran Vatovec, pobudnik za ustanovitev ljubljanskega poletnega festivala
Iz knjige Festival Ljubljana 20 let, Ljubljana, 1972

Zavod trajno in nemoteno zagotavlja javne kulturne dobrine na področju vseh vrst kulturnih prireditev, gledaliških, glasbenih in vizualnih ter drugih dejavnosti. V okviru svoje dejavnosti Festival Ljubljana kot osrednjo prireditev organizira mednarodni poletni festival (koncerte simfonične in komorne glasbe, operne, baletne in gledališke predstave z vrhunskimi domačimi in tujimi umetniki). Program poletnega festivala bogati tudi Mednarodna likovna kolonija, na kateri se vsako leto v plemenitem okolju Plečnikovih Križank zberejo domači in tuji likovni umetniki, ter otroške in mladinske delavnice, ki jih vodijo priznani in uveljavljeni umetniki.

Festival Ljubljana organizira tudi Slovenske glasbene dneve, festival sodobne glasbe, ki se ozira tako v slovensko glasbeno poustvarjalnost, kakor tudi skrbi za izvajanje novih, predvsem slovenskih skladb. Prireja jih pozno spomladi, delijo pa se na koncertni in simpozijski del, v okviru zadnjega se vsako leto ob novi temi zberejo priznani muzikologi iz vse Evrope. Slovenske glasbene dneve popestrijo spremljevalne prireditve, kot so okrogle mize, razstave, predstavitve knjig in podobno. Festival Ljubljana tudi z izbiro muzikoloških tem opozarja na bogato dediščino celotnega slovenskega kulturnega prostora. Zborniki, v katerih so vsako leto zbrani referati simpozistov, so pomemben znanilec časa in prostora.

Festival Ljubljana namenja svojo redno dejavnost tudi odkrivanju mladih glasbenih talentov, zato že vrsto let pripravlja glasbeni cikel Mladi virtuozi, s katerim želi širši javnosti predstaviti največje slovenske glasbene talente, večinoma zmagovalce Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije (TEMSIG). Koncerti so pripravljeni v sodelovanju z RTV Slovenija, tako da je večina tudi posnetih in predvajanih na Radiu ARS, kar je še posebno pomembno za uveljavitev mladih umetnikov.

V decembru se na odru Viteške dvorane Križank tradicionalno predstavijo učenci glasbenih šol in tako, mnogi prvič okusijo pravi glasbeni oder in nastop pred publiko. Viteška dvorana je v prazničnem času tudi prizorišče različnih srečanj.

Festival Ljubljana je v letu 2017 pričel z aktivnostmi za uvedbo zimskega festivala v svoj redni program. Koncert Londonskega filharmoničnega orkestra, ki je bil izveden 9. februarja 2017, je prva naznanitev Zimskega festivala, ki bo potekal vsako leto začetku koledarskega leta.

Leta 2023 je zavod organiziral 1. Mednarodno klavirsko tekmovanje Festivala Ljubljana pod umetniškim vodstvom Epifania Comisa, ki je potekal od 25. februarja do 4. marca. 9-članski mednarodni tekmovalni žiriji je predsedovala pianistka Dubravka Tomšič Srebotnjak, prvo nagrado pa je osvojil Kai-Min Chang iz Tajvana, Kitajske.

Prepoznavnost

Javni zavod Festival Ljubljana je ena najpomembnejših kulturno-umetniških organizacij v Evropi. Od podobnih institucij se razlikuje predvsem po dolgoletni tradiciji in vpetosti v mednarodne kulturno-umetniške kroge. Festival Ljubljana ohranja tradicijo in prispeva k visokemu ugledu Ljubljane na svetovnem zemljevidu festivalskih mest ter bogati turistično ponudbo mesta. Eno od njegovih vodil je: “Naše osnovno poslanstvo je dober program, kulturni turizem naj bo njegova posledica.”

Vrhunska kvaliteta

Festival Ljubljana slovenski in tuji javnosti zagotavlja kulturno-umetniške vsebine vrhunske kvalitete mednarodno priznanih elitnih umetnikov. To je vodilo vse od prve izvedbe Ljubljanskega festivala med 4. in 13. julijem leta 1953. Dokaz za to so številna imena izjemnih solistov, orkestrov, ansamblov, dirigentov, koreografov, režiserjev, igralcev in drugih, ki so gostovala v poletni Ljubljani, predvsem pa v zadnjih 20 letih.

Mednje spadajo: Dunajski filharmoniki, Izraelski filharmonični orkester, Marijino gledališče iz Sankt Peterburga, Orkester Münchenskih filharmonikov, Filharmonični orkester milanske Scale, Orkester West-Eastern Divan, Simfonični orkester iz Pittsburgha, Akademski državni Bolšoj teater iz Rusije, Kraljevski filharmonični orkester iz Londona, Béjart Ballet iz Lozane, Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga, Bostonski simfonični orkester, Gewandhaus orkester Leipzig, Kraljevi orkester Concergebouw, La Fura dels Baus, Laibach; dirigenti kot so Valerij Gergijev, Daniel Barenboim, Christoph Eschenbach, Daniel Harding, Zubin Mehta, Ennio Morricone, Riccardo Muti, Charles Dutoit, Fabio Luisi, Mstislav Rostropovich, En Shao, Vasilij Petrenko, Andris Nelsons, Herbert Blomstedt, Iván Fischer; solisti Jurij Bašmet, Denis Macujev, lord Jehudi Menuhin, Julian Rachlin, Vadim Repin, Aleksander Rudin, Mojca Zlobko, Dubravka Tomšič Srebotnjak, Martha Argerich, Lang Lang, Hélène Grimaud, Jean-Yves Thibaudet, Simon Trpčeski; solisti pevci Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Riccardo Zanellato, Paata Burchuladze, Joseph Calleja, Jose Carreras, Marjana Fink, Marjana Lipovšek, Ramón Vargas, Juan Diego Flórez, Diana Damrau, Nicolas Testé, Plácido Domingo, Sondra Radvanovsky, Piotr Beczała, Ute Lemper, Jonathan Tetelman, Ludovic Tézier idr.

Izobraževanje

Festival Ljubljana z vrhunskimi kulturnimi vsebinami bogati in izobražuje družbo, soustvarja višjo kulturno ozaveščenost in razgledanost ter zagotavlja izkustva, ki širijo miselni okvir. Nadarjenim mladim umetnikom daje priložnost, da se predstavijo širši publiki. V različnih obdobjih je podpiral orkestre mladih in mojstrske tečaje. Več kot enaintrideset let pripravlja Mednarodni glasbeni cikel Mladi virtuozi, na katerem se predstavijo talenti, zmagovalci različnih tekmovanj.

Pod vodstvom priznanih strokovnjakov Festival Ljubljana organizira delavnice za otroke in mladostnike. Tako jim omogoči nepozabne počitnice in hkrati umetniško vzgojo iz likovne umetnosti, ritma, plesa in petja. Za številne udeležence so delavnice, obiski predstav in srečanja z umetniki prvi stik s kulturo in umetnostjo. Prav s tem Festival Ljubljana vzgaja bodočo publiko poletnih kulturnih prireditev.

Družbena odgovornost

Festival Ljubljana zagotavlja dostopnost različnih zvrsti kulturnih programov najširšemu krogu obiskovalcev s primerno cenovno politik. Obiskovalci si lahko brezplačno ogledajo vse prireditve v okviru Mladih virtuozov in nekaj koncertov Slovenskih glasbenih dni. Prav tako pa si lahko gibalno ovirane osebe (invalidi na vozičkih) brezplačno ogledajo vse prireditve Festivala Ljubljana.

Razvoj in povezovanje

Festival Ljubljana spodbuja in vključuje slovensko gospodarstvo v razvoj kulture in kulturno-umetniških dogodkov. Prav tako spodbuja medsebojno sodelovanje različnih institucij in zavodov v Ljubljani, Sloveniji in zunaj naših državnih meja, kar je bistvenega pomena za razvoj celotne družbe in njeno kulturno osveščenost. Svojo vlogo vidi tudi med platformami, zgrajenimi za spodbujanje ustvarjalnosti mladih in najmlajših glasbenikov.

Festival Ljubljana si prizadeva za povečanje sponzorskih sredstev, prihodkov od vstopnin in oddaje prostorov, za dotacije Mestne občine Ljubljana, države in Evropske unije, s čimer lahko omogoča vrhunski program.

Prizorišča

Pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi prireditev se Festival Ljubljana povezuje z domačimi in tujimi institucijami. Povezovanje na lokalni, državni in meddržavni ravni je bistveno za ohranjanje visoke ravni kulturne ponudbe ter kulturne ozaveščenosti in promocije tako Festivala Ljubljana kot mesta Ljubljane. Sodeluje s tujimi veleposlaništvi in kulturnimi predstavništvi v Sloveniji, evropskimi prestolnicami, njihovimi festivali, župani, ministrstvi za kulturo in predsedniki vlad. Prav tako sodeluje s pomembnimi kulturnimi institucijami v Rusiji, Izraelu in na Kitajskem. Festival Ljubljana kot partner aktivno sodeluje s slovenskimi in tujimi festivali pri mednarodnih prijavah projektov na različne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz EU programov.

Festival Ljubljana izvede večino svojih prireditev v prireditvenih prostorih Križank, ki omogočajo svojevrstna umetniška doživetja. Poleg glavnega prizorišča Poletnega gledališča Križank so dogodki tudi v Preddverju, na Pergoli, Peklenskem dvorišču, v Viteški dvorani in Križevniški cerkvi. Samostan Križanke je edinstven zgodovinski in arhitekturni spomenik v Ljubljani, ki ponuja izvajalcem čudovito kuliso za izvedbo nastopov in je bil v letu 2016 razglašen za kulturni spomenik državnega pomena. Festival Ljubljana se trudi povečati prepoznavnost Križank in osveščenost, da gre za edinstven zgodovinsko-arhitekturni biser, ki omogoča nepozabna umetniška doživetja. Obenem vnaša duha vrhunskosti in izjemnih doživetij, ki sicer domuje v Križankah, še na druge atraktivne lokacije po prestolnici. Želja je pripraviti čim več odmevnih prireditev na izjemnem Kongresnem trgu ter (tradicionalno) sodelovati s kulturnimi centri, kot so Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana, Narodna galerija idr., ter manjšimi prireditvenimi prostori (NUK, Glasbena matica, Konservatorij za glasbo). Festival Ljubljana si želi novih prizorišč, ki bi bila primerna za izvedbo vrhunskih umetniških projektov v Ljubljani.

Mednarodno delovanje

V okviru različnih projektov Festival Ljubljana letno gosti kakšnih 6000 umetnikov iz več kot 50 držav. Je član ugledne mednarodne organizacije Evropskega združenja festivalov s sedežem v Gentu v Belgiji, ki prek 65 let združuje kar 200 festivalov, nacionalnih festivalskih združenj in kulturnih mrež iz več kot 45 držav. Festival Ljubljana je član EFA že od leta 1977.

Priznanja

Festival Ljubljana je dobitnik izjemnega priznanja. Nekdanji predsednik Republike Slovenije Milan Kučan ga je 6. novembra 2002 za petdesetletne zasluge pri predstavljanju domače in tuje umetniške dejavnosti nagradil s častnim znakom svobode Republike Slovenije.

Gospodarska zbornica Slovenije je Festivalu Ljubljana v okviru nagrade Feniks za projekt leta 2010 podelila veliko priznanje kot naročniku nagrajenega projekta; agencija Pristop je namreč za tržno-komunikacijsko podporo Festivalu Ljubljana prejela prvo nagrado GZS – kipec Feniks. Festival Ljubljana je od Kantona Sarajevo prejel priznanje za medsebojno kulturno sodelovanje mesta Ljubljane in Kantona Sarajevo dne 5.7.2010.

Mestna občina Ljubljana je Javnemu zavodu Festival Ljubljana 9. 5. 2014 podelila plaketo glavnega mesta Ljubljane za leto 2014 z obrazložitvijo: “Festival Ljubljana je dvignil kakovost kulturne ponudbe v Sloveniji in njenem glavnem mestu na zavidljivo raven. Z izbranim programom in gostovanji umetnikov mednarodnega slovesa jo vsako leto znova celo preseže. Dragocena je tudi njegova podpora predstavljanju in raziskovanju dosežkov slovenske sodobne in pretekle glasbene ustvarjalnosti, ki se ohranja v zbornikih referatov udeležencev mednarodnih muzikoloških simpozijev.”

V letu 2017 je Festival Ljubljana že drugič prejel oznako EFFE, ki je osnova za kakovostno blagovno znamko in trženje vsakega festivala, vsake države in Evrope kot celote.

Direktor Festivala Ljubljana, g. Darko Brlek, je prejel naslednje nagrade: Prešernova nagrada Univerze v Ljubljani, Bettetova nagrada, Župančičeva nagrada, priznanje častnega občana občine Hajdina ter v letu 2016 nagrado častnika Finance za posebne gospodarske dosežke z nazivom “manager v kulturi”.

Leta 2018 je Darko Brlek, kot dolgoletni direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana, od predsednika Republike Slovenije prejel državno odlikovanje – red za zasluge, in sicer za prispevek k slovenski kulturi ter zasluge za programsko odličnost in mednarodno odmevnost kulturno-umetniških prireditev. Leta 2020 je Komisija Slovenskega ambasadorskega programa Darku Brleku podelila častni naziv Kongresni ambasador Slovenije 2021.