O nas

Vizitka

Javni zavod:Festival Ljubljana
Sedež:Trg francoske revolucije 1
Datum ustanovitve:11. 11. 1954
Vpis v sodni register:10002900
Šifra dejavnosti:90.040
Matična številka:5053277000
ID-številka za DDV:SI74608002

Podatki o organih javnega zavoda

Umetniški vodja in direktor Festivala Ljubljana
Darko Brlek

Svet Festivala Ljubljana

Jadranka Dakić, predsednica
Anton Colarič, podpredsednik
Francka Trobec, članica
Iztok Kordiš, član

Barbara Begovič, članica

Strokovni svet Festivala Ljubljana

Tomo Vran, predsednik
Andrej Drapal, podpredsednik
Maja Stojanov, članica

Festival Ljubljana je javni zavod, ustanovljen s strani Mestne občine Ljubljana. Festival Ljubljana je član Evropskega združenja festivalov EFA in Mednarodnega združenja za upodabljajočo umetnost ISPA.