POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI

1. Področje uporabe

Ta Politika varstva zasebnosti se nanaša na uporabo osebnih podatkov za vse posameznike, ki posredujejo svoje osebne podatke Javnemu zavodu Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, ki je tudi upravljavec osebnih podatkov.

S to politiko varstva osebnih zasebnosti vas seznanjamo, da sledimo visokim standardom varstva osebnih podatkov in želimo poskrbeti, da bodo vaši podatki ustrezno varovani.

2. Obvestilo o uporabi in obdelavi osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana.

Upravljalec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke uporabnika spletišča, pridobljene ob registraciji v Klub Festivala Ljubljana ali kot uporabnika e-novic, v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Na spletišču Festivala Ljubljana so lahko objavljene različne nagradne igre, ki se lahko izvajajo z drugo pravno osebo. Upravljalec sme uporabiti in obdelovati osebne podatke pridobljene ob prijavi v nagradno igro in s strinjanjem s splošnimi določili nagradne igre, ki bodo posebej objavljeni in s katerimi se uporabnik posebej strinja. Podatki, ki se zbirajo za namen organiziranja nagradne igre se hranijo tako dolgo, kolikor je potrebno za izvedbo nagradne igre ter podelitev darila oziroma kolikor določa legitimen interes upravljavca.

Kadar upravljavec pridobiva osebne podatke na podlagi privolitve, mora biti privolitev jasna in izrecno izražena volja posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki jih zagotovi upravljavec. Osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

3. Obseg obdelovanih osebnih podatkov in namen zbiranja osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki, ki so avtomatizirano obdelani ali ki so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje; obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana (sredstva obdelave).

Namen zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe osebnih podatkov so: statistične obdelave, segmentacija kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, pošiljanje ponudb, promocijskega gradiva in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje, obveščanja o nagradnih igrah, katerih organizator je Javni zavod Festival Ljubljana ali katerih organizator je druga pravna oseba, ki nagradno igro organizira v sodelovanju z Javnim zavodom Festival Ljubljana.

 • Prijava v Klub Festivala Ljubljana Podatki pridobljeni iz pristopne izjave v Klub Festivala Ljubljana

V primeru uporabe spletišča Festival Ljubljana se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki ob registraciji v Klub Festivala Ljubljana na spletišču s klikom na prazno okno označi, katere podatke in za kateri namen jih Festival Ljubljana lahko obdeluje in klikom na gumb “Potrdi” potrdi, da sprejema in se strinja s to Politiko varstva zasebnosti.

V primeru izpolnjevanja prijavnice v papirni obliki se s podpisom posameznik strinja, da se uporabljajo njegovi osebni podatki za namene določene v tej Politiki o varstvu zasebnosti ter da se s to Politiko varstva zasebnosti strinjajo.

Upravljalec obdeluje naslednje osebne podatke uporabnika, ki jih je vnesel v pristopno izjavo: ime in priimek, naslov, poštna številka, mesto, e-pošta, stacionarni telefon, številka mobilnega telefona ter status (opcijsko).

Upravljalec uporablja vaše osebne podatke, in sicer: ime, priimek, naslov, elektronska pošta, številka stacionarnega oziroma mobilnega telefona iz Pristopne izjave za namene poslovanja s kartico Kluba Festivala Ljubljana in koriščenja ugodnosti, ki jih Festival Ljubljana nudi imetnikom kartice Kluba Festivala Ljubljana ter za neposredno trženje, kar zajema obveščanje o dogodkih, novostih poslovanja, posebnih ugodnostih ponudbe Festivala Ljubljana iz ter za proučevanje nakupnih navad in posledično ciljanega trženja, na podlagi česar bom upravičen do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti. Za prijavo v Klub Festivala Ljubljana je strinjanje z obdelavo navedenih osebnih podatkov obvezno. Dodajamo, da je obvezen podatek le ena telefonska številka, na katero vas bomo na primer v izrednih primerih morebitne odpovedi predstav ali izjemnih ponudb zagotovitve akcijskih kar za posamezne predstave oziroma dogodkov, o navedenem lahko ažurno obvestili. 

Podatek o statusu za prijavo v Klub Festivala Ljubljana ni obvezen podatek in ni pogoj za včlanitev v Klub Festival Ljubljana. Zbiramo ga z namenom proučevanje nakupnih navad in posledično prilagoditve ponudb glede na označitev statusa, na podlagi česar boste upravičeni do posebnih, prilagojenih ponudb in ugodnosti.

Ugodnosti članstva v Klubu Festivala Ljubljana so navedene v Splošnih določilih Kluba Festivala Ljubljana, ki so dosegljiva http://www.ljubljanafestival.si/klub/

 • Prijava na e-novice – obvestilo o politiki varstva zasebnosti


Z vpisom svojega elektronskega naslova na spletni strani ljubljanafestival.si se prijavljate na e-novice, s katerimi vas bo Javni zavod Festival Ljubljana obveščal o dogodkih, o marketinških aktivnostih in drugih promocijah.

S prijavo na e-novice se vpišete tudi v bazo prejemnikov ugodnosti (popusti, nagradne igre), ki jih Festival Ljubljana nudi prejemnikom e-novic.


Za prijavo na e-novice Festival Ljubljana zbira e-naslov ter IP naslov in privolitev


Po poslanem obrazcu z elektronskim naslovom boste na navedeni naslov prejeli potrditveno sporočilo – s potrditvijo tega boste do preklica prijavljeni na e-novice Festivala Ljubljana (t. i. opt-in odobritev). Kadarkoli lahko pisno ali s klikom na gumb Odjava v e-novicah zahtevate, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati vaše osebne podatke za namene neposrednega trženja. Vaši zahtevi bo ugodeno najkasneje v 15 dneh od dneva prejema zahteve.

Zahtevate lahko tudi prenos ali seznanitev s podatki ter uveljavljate druge pravice skladno s predpisi. Več v Politiki varstva zasebnosti.

Upravljalec Javni zavod Festival Ljubljana se zavezuje, da bo podatke skrbno varoval skladno z zakonodajo, ki ureja varovanje osebnih podatkov.


Pošiljatelj e-novic in upravljalec vaših osebnih podatkov je:

Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana, Slovenija


Preverite tudi celotna Pravila in pogoje uporabe spletne strani in Politiko varstva zasebnosti.

4. Privolitev v obdelavo osebnih podatkov

Šteje se, da uporabnik na spletišču ob registraciji v Klub Festivala Ljubljana, pri kateri s klikom na prazno okno potrdi uporabo svojih osebnih podatkov ter klikom na gumb “Potrdi” potrdi, da sprejema in se strinja s to Politiko varstva zasebnosti, da je osebno privolitev v uporabo in obdelavo osebnih podatkov, ki se zahteva v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov. Na podlagi njegove osebne privolitve sme upravljalec osebne podatke obdelovati za namene, ki so opisane v točki 3.

Uporabnik je izključno sam odgovoren za pravilnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih je posredoval upravljalcu.

5. Pravica uporabnika zahtevati prenehanje uporabe osebnih podatkov

Uporabnik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način (npr. preko elektronske pošte) zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namene neposrednega trženja. Upravljalec bo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečil uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način (npr. prek elektronske pošte) obvestil uporabnika, ki je to zahteval.

6. Zavarovanje osebnih podatkov

Upravljalec bo pri obdelavi osebnih podatkov uporabnika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami predpisov o varovanju osebnih podatkov.

Upravljalec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava. Ker obstajajo na spletnem portalu določene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Javnim zavodom Festival Ljubljana, upravljalec ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov uporabnikov na teh spletnih straneh.

Prav tako upravljalec ne odgovarja za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob registraciji na spletni strani portala ali posredovanju napačnih ali pomanjkljivih podatkov.

7. Rok hrambe osebnih podatkov

Posredovani osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler bo to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani. Po izpolnitvi namena obdelave, upravljalec zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oz. da bo dostop do zbranih osebni podatkov blokiran.

Čas hrambe je:

 • Podatki podani za namen članstva v Klubu Festivala Ljubljana se hranijo za čas članstva;
 • Podatki podani za namen pošiljanja e-novic se hranijo do odjave posameznika.

8. Pravice uporabnika

Festival Ljubljana zagotavlja uresničevanje vseh pravic uporabnikov v zvezi z varstvom osebnih podatkov skladno z veljavnimi predpisi. 

Od Festivala Ljubljana lahko kadar koli zahtevate:

 • podatek o tem, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki;
  • dostop do lastnih osebnih podatkov (vpogled in njihovo prepisovanje), za prepis katerih vam bomo skladno s pravilnikom, ki ureja zaračunavanje stroškov pri izvrševanju posameznika do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki, zaračunali materialne stroške;
  • informacije v zvezi z obdelavo lastnih osebnih podatkov (namen obdelave, vrsta podatkov, uporabnikih podatkov, času hrambe);
  • popravek netočnih osebnih podatkov in dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, kar bomo popravili v najkrajšem možnem času od posredovanja obvestila (“pravica do popravka” po 16. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov);
  • izbris vseh osebnih podatkov (“pravica do pozabe”, če so izpolnjene predpostavke po 17. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov, posebej pa v primeru preklica privolitve);
  • pravico do omejitve obdelave, če (i) oporekate točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preverbo točnosti osebnih podatkov, (ii) je obdelava nezakonita in namesto izbrisa zahtevate omejitev uporabe podatkov, (iii) upravljavec podatkov ne potrebuje več za potrebe obdelave, jih pa potrebujete vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (iv) vložite ugovor zoper obdelavo svojih podatkov na osnovi zakonitih interesov upravljavca, dokler se ne preveri zakonitost njihove obdelave;
  • pravico do preklica privolitve, kadar se osebni podatki obdelujejo na osnovi vaše privolitve, pri čemer preklic privolitve ne vpliva na zakonitost njihove obdelave, ki se je izvajala do njenega preklica;
  • prenehanje uporabe svojih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja;
  • prenos podatkov, skladno s pogoji iz 20. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
  • preklic privolitve.

Za izvajanje katerekoli od vaših pravic nas kontaktirajte na info@ljubljanafestival.si ali nas obvestite s pošto ali osebno na naslov Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana.   

Vaše pravice se izvajajo skladno z vsakokratno veljavnimi predpisi.

9. Piškotki

9.1. Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu.

Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

9.2. Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije spletnega poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

9.3. Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke uporablja večina spletnih strani; so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik, o navadah spletnega uporabnika – saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani.
Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani, kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

9.4. Katere podatke vsebuje spletno mesto www.ljubljanafestival.si

VrstaImeNamenTrajanjePosredovanje tretjimPrivolitev uporabnika
lastni__utmzAnalitika obiskov – spremlja vaše preference na naši spletni strani, demografske podatke, kje ste se prijavili na spletno stran in s kakšno napravo ter konverzije.  6 mesecevDa (Google Analytics)Ne
lastni__utmcAnalitika obiskov – spremlja vaše preference na naši spletni strani, demografske podatke, kje ste se prijavili na spletno stran in s kakšno napravo ter konverzije.  sejaDa (Google Analytics)Ne
lastni__utmbAnalitika obiskov – spremlja vaše preference na naši spletni strani, demografske podatke, kje ste se prijavili na spletno stran in s kakšno napravo ter konverzije.  30 minutDa (Google Analytics)Ne
lastni__utmaAnalitika obiskov – spremlja vaše preference na naši spletni strani, demografske podatke, kje ste se prijavili na spletno stran in s kakšno napravo ter konverzije.  2 letiDa (Google Analytics)Ne
lastni__utmtAnalitika obiskov – spremlja vaše preference na naši spletni strani, demografske podatke, kje ste se prijavili na spletno stran in s kakšno napravo ter konverzije.  1 mesecDa (Google Analytics)Ne
lastniPHPSESSIDVodenje sejeSejaNeNe
lastni_icl_current_languagePiškotek se uporablja z namenom, da si piškotek zapomni vaše jezikovne nastavitve na naši spletni strani.1 danNeNe
tretjeosebnicmp*Piškotek se uporablja za sledenje vašim aktivnostim na spletni strani, kar bo omogočilo da pripravimo boljšo uporabniško izkušnjo.1 mesecDa (trackcmp.net)Ne
tretjeosebnifrPiškotek se uporablja za namen pomnjenja vaših preferenc, s čimer vam lahko ponudimo vsebine, ki so za vas zanimive na vašem Facebook profilu.3 meseceDa (facebook)Ne
tretjeosebniIDEPiškotek se uporablja za namen pomnjenja vaših preferenc, s čimer vam lahko ponudimo vsebine, ki so za vas zanimive na vašem Facebook profilu.1 letoDa (doubleclick.net)Ne

9.5. Izbris piškotkov

Piškotkov ne uporabljamo za zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih. Kakorkoli, če želite, lahko piškotke zavrnete ali blokirate, tako da spremenite nastavitve brskalnika – za več informacij glejte funkcijo “Pomoč” v vašem brskalniku. Prosimo upoštevajte, da večina brskalnikov samodejno sprejema piškotke. Če ne želite uporabljati piškotkov, jih boste morda zato morali aktivno zbrisati ali blokirati. Za informacije o uporabi piškotkov v brskalnikih mobilnih telefonov in podrobnosti o tem, kako zavrniti ali zbrisati takšne piškotke, se prosimo obrnite na priročnik za uporabo vašega mobilnega telefona. Vedite, da boste z zavrnitvijo uporabe piškotkov še vedno lahko obiskovali naše spletne strani, le nekatere funkcije morda ne bodo delovale pravilno.

10. Uporabniki osebnih podatkov in odgovorna oseba

Uporabnik podatkov je Javni zavod Festival Ljubljana.

Na vprašanja uporabnika o zaupnosti uporabnikovih podatkov, načinu zbiranja in uporabi podatkov ali želje po dodatnih informacijah, bo odgovorila odgovorna oseba za upravljanje s podatki registriranih uporabnikov spletišča Festival Ljubljana, ki je dosegljiva na elektronski naslov info@ljubljanafestival.si in vam bo odgovorila v najkrajšem možnem času.

11. Reševanje sporov in uporaba prava

Za spore, ki bi izvirali iz uporabe te spletne strani ali e-novic, se bomo trudili, da se predmetni spori čim prej rešijo sporazumno. V kolikor to ne o mogoče je pristojno sodišče v Ljubljani.

Uporablja se pravo Republike Slovenije.

12.Veljavnost

Ta Politika varstva zasebnosti se uporablja od dneva sprejema in objave dalje do njihovega preklica oziroma do morebitne spremembe.

Politika varstva zasebnosti velja od dne 22. 05. 2018.

Festival Ljubljana