Splošna pravila tekmovanja

I.

Prvo Mednarodno klavirsko tekmovanje Festivala Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje), ki ga organizira Festival Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organizator), bo potekalo v Ljubljani od 25. februarja do 4. marca 2023.

II.

Tekmovanja se lahko udeležijo profesionalni pianisti vseh narodnosti, rojeni med letoma 1992 in 2006.

III.

Pianisti, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo predložiti zahtevano prijavno dokumentacijo do 15. septembra 2022. Najuspešnejši v predizboru se bodo morali udeležiti tekmovanja, ki bo potekalo v Ljubljani od 25. februarja do 4. marca 2023. Nastopi v okviru 1. etape se bodo začeli 25. februarja in končali 27. februarja 2023. Druga etapa bo potekala 28. februarja in 1. marca 2023, medtem ko se bodo finalni nastopi z orkestrom v okviru 3. etape odvijali 3. in 4. marca 2023.

IV.

Prijave morajo vsebovati:

 • Povezavo do 30-MINUTNEGA VIDEOPOSNETKA kandidatovega nastopa. Kandidat mora naložiti videoposnetek v svoj kanal v YouTubu in ga označiti kot zasebnega. Video mora biti posnet z visoko kakovostjo zvoka, s fiksnim kotom snemanja, z vidnimi rokami in obrazom. Program, ki je bil uporabljen za videoposnetek, se lahko vključi tudi v naslednje etape tekmovanja. Videoposnetki ne smejo biti posneti več kot štiri mesece pred oddajo.
 • Rojstni list ali enakovredno DOKAZILO O STAROSTI, ki potrjuje, da so bili kandidati rojeni med letoma 1992 in 2006.
 • Tri novejše FOTOGRAFIJE, vključno z najmanj eno portretno fotografijo, ki bodo uporabljene v publikacijah tekmovanja (elektronska različica 300–1200 pik na palec (dpi) dovoljene oblike zapisa – jpg, gif, bmp, jpeg).
 • Kratek ŽIVLJENJEPIS v angleškem jeziku, ki mora vključevati podatke o glasbeni izobrazbi, nastopih ter morebitnih nagradah. 
 • CELOTNI PROGRAM, ki ga bo kandidat zaigral v predizboru (v videoposnetku) ter v vseh treh nadaljnjih etapah tekmovanja, skupaj z navedenimi točnimi minutažami vsake skladbe.
 • DVE PRIPOROČILNI PISMI, eno od trenutnega profesorja in drugo od uglednega pianista.
 • DOKAZILO O PLAČILU nevračljive prijavnine v višini 120 EUR na organizatorjev bančni račun.

V.

Prijavnica in vsi dopisi v zvezi z udeležbo na tekmovanju morajo biti v angleškem jeziku. Če kandidat ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev ali ne priskrbi popolnih informacij, organizator lahko zavrne prijavo.

VI.

Prijave bodo potekale prek elektronskega obrazca, ki je na voljo na uradnem spletnem mestu tekmovanja. Drugi načini prijave ne bodo sprejeti. Prijave sprejemamo najpozneje do 15. septembra 2022.

VII.

Z oddajo prijavnice kandidat potrjuje strinjanje z vsemi pravili. Kandidat bo prejel uradno potrditev prijave na elektronski naslov.

VIII.

Kandidat mora poskrbeti za to, da bo prijava oddana pravočasno. Organizator ni odgovoren za prijavnice, ki niso prispele pravočasno.

IX.

Če kandidat med postopkom spletne prijave naleti na tehnične težave, mora organizatorja tekmovanja o tem čim prej obvestiti na elektronski naslov info@ljubljanafestival-pianocompetition.si, da lahko ta odpravi težavo in pravočasno prejme prijavo.

X.

Vse prijave bo ocenila žirija, sestavljena iz treh priznanih glasbenikov, na podlagi pravil iz predizbora. Člane žirije iz predizbora bo imenoval organizator tekmovanja.

XI.

Žirija iz predizbora bo v 1. etapo tekmovanja praviloma uvrstila 30 tekmovalcev. Rezultati bodo objavljeni na spletnem mestu organizatorja (v rubriki »Novice«) najpozneje 31. oktobra 2022.

XII.

Tekmovanje bo sestavljeno iz treh posameznih etap. Tekmovalna žirija bo sestavljena iz devetih uglednih mednarodnih glasbenikov, ki jih bo imenoval organizator tekmovanja. Tekmovalna žirija bo v 2. etapo praviloma uvrstila 12 tekmovalcev, v 3. etapo pa 6 tekmovalcev.

XIII.

Organizator bo vsem tekmovalcem omogočil dostop do vadbenih klavirjev na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Klavirji bodo na voljo od 23. februarja do 4. marca 2023.

XIV.

V vseh etapah tekmovanja lahko tekmovalci izbirajo med klavirji Steinway & Sons, Fazioli in Yamaha. Dan pred pričetkom tekmovanja bo imel vsak tekmovalec na voljo 15 minut za preizkus klavirjev. Po izbiri klavirja, na katerega bo tekmovalec igral v vseh etapah, naknadne menjave ne bodo več možne.

XV.

Organizator tekmovalcem ne bo pomagal pridobiti slovenskih vizumov. Po potrebi bo organizator priskrbel vabilno pismo, ki potrjuje njihovo udeležbo na tekmovanju.

XVI.

Zaradi pandemije Covid-19 bodo morali vsi tekmovalci dokazati izpolnjevanje pogoja preboleli-cepljeni-testirani (PCT) – če bo to leta 2023 še aktualno.

XVII.

Dan pred pričetkom tekmovanja, 24. 2. 2023, bo uvodno srečanje, na katerem morajo biti prisotni vsi tekmovalci. Točna ura ter lokacija srečanja bosta tekmovalcem sporočena naknadno.

XVIII.

Vrstni red nastopov v 1. etapi bo določen z žrebom na uvodnem srečanju in objavljen na spletnem mestu tekmovanja. Vrstni red nastopov v 2. in 3. etapi bo sledil vrstnemu redu 1. etape.

XIX.

Žirija sme tekmovalce prekiniti kadar koli med njihovim nastopom.

XX.

Tekmovalci v času tekmovanja ne smejo biti v stiku s člani žirije. V primeru, da se ugotovi kršitev tega pravila, so lahko tekmovalci izključeni iz tekmovanja.

XXI.

Tekmovanje bo odprto za javnost. Vse etape tekmovanja in intervjuji bodo prenašani v živo.

XXII.

Tekmovalci morajo igrati na pamet.

XXIII.

V predizboru mora vsak kandidat odigrati program, ki naj ne bo krajši od 25 minut in ne daljši od 30 minut. Program mora vključevati eno virtuozno etudo Frédérica Chopina (razen op. 10, št. 3, 6, 9 in op. 25, št. 1, 2, 7), eno etudo Franza Liszta, eno celotno sonato Josepha Haydna ali Wolfganga Amadeusa Mozarta (repeticije so v domeni kandidatove lastne presoje) ter eno ali več glasbenih del, izvedenih v celoti, po izboru kandidata.

XXIV.

V 1. etapi mora vsak tekmovalec izvesti recital, ki naj ne bo krajši od 45 minut in ne daljši od 50 minut. Program mora vključevati eno celotno sonato Ludwiga van Beethovna (razen op. 10, št. 1, 2, op. 14, št. 1, 2, op. 49, št. 1, 2, op. 54, op. 78 in op. 79; repeticije so v domeni tekmovalčeve lastne presoje) ter eno ali več glasbenih del, izvedenih v celoti*, po izboru tekmovalca. Žirija lahko tekmovalca prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa.

*Delo izvedeno v celoti se nanaša zgolj na sonato.

XXV.

V 2. etapi mora vsak tekmovalec izvesti recital, ki naj ne bo krajši od 55 minut in ne daljši od 60 minut. Program mora vključevati eno pomembno romantično glasbeno delo, eno pomembno glasbeno delo 20. stoletja ter eno ali več glasbenih del, izvedenih v celoti*, po izboru tekmovalca. Žirija lahko tekmovalca prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa. Tekmovalci ne smejo vključiti skladb, ki so jih zaigrali že v 1. etapi.

*Delo izvedeno v celoti se nanaša zgolj na sonato.

XXVI.

Tekmovalci, ki želijo tekmovati za Posebno nagrado za najboljšo izvedbo glasbenega dela slovenskega skladatelja, morajo vključiti vsaj eno delo, ne krajše od 8 minut, iz opusov Lucijana Marije Škerjanca, Vilka Ukmarja, Marijana Lipovška, Alojza Srebotnjaka ali Janeza Matičiča v katero koli od prvih dveh etap.

XXVII.

V 3. etapi bo vsak finalist izvedel klavirski koncert s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Na izbiro so naslednja dela:

 • Wolfgang Amadeus Mozart: Klavirski koncert št. 9 v Es-duru, K. 271
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Klavirski koncert št. 21 v C-duru, K. 467
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Klavirski koncert št. 24 v c-molu, K. 491
 • Ludwig van Beethoven: Klavirski koncert št. 4 v G-duru, op. 58
 • Ludwig van Beethoven: Klavirski koncert št. 5 v Es-duru, op. 73
 • Frédéric Chopin: Klavirski koncert št. 1 v e-molu, op. 11
 • Robert Schumann: Klavirski koncert v a-molu, op. 54
 • Johannes Brahms: Klavirski koncert št. 1 v d-molu, op. 15
 • Johannes Brahms: Klavirski koncert št. 2 v B-duru, op. 83
 • Sergej Rahmaninov: Klavirski koncert št. 2 v c-molu, op. 18
 • Sergej Rahmaninov: Klavirski koncert št. 3 v d-molu, op. 30
 • Sergej Rahmaninov: Rapsodija na Paganinijevo temo, op. 43
 • Peter Iljič Čajkovski: Klavirski koncert št. 2 v G-duru, op. 44
 • Sergej Prokofjev: Klavirski koncert št. 2 v g-molu, op. 16
 • Sergej Prokofjev: Klavirski koncert št. 3 v C-duru, op. 26
 • Béla Bartók: Klavirski koncert št. 2 v G-duru, Sz. 95, BB 101

XXVIII.

Skladbe, zaigrane v 1. in 2. etapi, so lahko v poljubnem vrstnem redu. Vse morebitne spremembe programa morajo tekmovalci poslati najkasneje 31. oktobra 2022. Po tem datumu spremembe repertoarja, v kateri koli od treh etap, ne bodo več mogoče.

XXIX.

Vse izbrane skladbe morajo biti izdana glasbena dela.

XXX.

Tekmovalci morajo tekmovalni žiriji zagotoviti po eno kopijo vsakega glasbenega dela, ki ga bodo izvajali v 1., 2. in 3. etapi.

XXXI.

Tekmovalci, ki bodo napredovali do 3. etape, bodo pred finalnim nastopom izvedli eno vajo z orkestrom.

XXXII.

Organizator tekmovanja si pridržuje pravico do spremembe zaporedja dnevnih nastopov iz organizacijskih ali programskih razlogov. V primeru bolezni ali nezgode, uradno potrjene s strani zdravstvene službe, se lahko tekmovalcu dovoli nastop zunaj dogovorjenega zaporedja na koncu trenutne etape.

XXXIII.

Tekmovalci morajo sami poskrbeti za organizacijo potovanja in nastanitve. Po začetku tekmovanja bodo prejeli 800 EUR za kritje potovanja v Ljubljano in iz Ljubljane zaradi udeležbe na tekmovanju in za kritje stroškov nastanitve. Navedeni znesek je predmet davčnih odtegljajev, določenih z zakonom.

XXXIV.

Šestim finalistom so lahko dodeljene naslednje glavne nagrade:

1. nagrada: 30.000 EUR

2. nagrada: 20.000 EUR

3. nagrada: 10.000 EUR

4. nagrada: 5.000 EUR

5. nagrada: 3.000 EUR

6. nagrada: 2.000 EUR

Najboljšim nastopom se lahko dodelijo naslednje posebne diplome:

 • Najboljša izvedba glasbenega dela iz obdobja baroka: 500 EUR
 • Najboljša izvedba klasične sonate: 500 EUR
 • Najboljša izvedba glasbenega dela iz obdobja romantike: 500 EUR
 • Najboljša izvedba glasbenega dela iz 20. stoletja: 500 EUR
 • Najboljša izvedba glasbenega dela iz 21. stoletja: 500 EUR
 • Najboljša izvedba glasbenega dela slovenskega skladatelja: 500 EUR
 • Najmlajši finalist tekmovanja: 500 EUR
 • Najvišje ocenjen pianist, ki zastopa Slovenijo: 500 EUR

XXXV.

Zgoraj navedeni zneski so predmet davčnih odtegljajev, določenih z zakonom.

XXXVI.

Odločitve tekmovalne žirije so dokončne in ne morejo biti predmet pritožbe.

XXXVII.

Člani žirije si pridržujejo pravico:

 • da ne dodelijo vseh glavnih nagrad ter posebnih diplom,
 • da razdelijo glavne nagrade med tekmovalce.  

XXXVIII.

Rezultati tekmovanja bodo uradno predstavljeni na slovesnosti 4. marca 2023, po tem, ko bo žirija sprejela končno odločitev. Takoj za tem bodo javno objavljeni tudi na uradnem spletnem mestu tekmovanja.

XXXIX.

Organizator se trenutno dogovarja glede organizacije številnih pomembnih recitalov in orkestrskih nastopov za prve tri dobitnike nagrad. Koncerte bi izvedli v roku dveh let po tekmovanju.

XXXX.

Vsak tekmovalec:

 • soglaša z morebitnimi lokalnimi radijskimi/televizijskimi prenosi;
 • soglaša z video- in zvočnim prenosom v živo in s prenosom posnetka celotnega nastopa na organizatorjevem uradnem spletnem mestu in Facebookovi strani ter z uporabo celotnega videoposnetka vseh svojih nastopov za organizatorjeve promocijske namene (promocijski videi, kanal v YouTubu, Vimeo, družbena omrežja, uradno spletno mesto tekmovanja…);
 • soglaša s tem, da organizator deli promocijske videoposnetke s partnerji/sponzorji, ki jih lahko uporabijo na svojih spletnih mestih in družbenih medijih;
 • bo na organizatorja prenesel vse pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na fotografije, izjave in intervjuje.

XXXXI.

Vsakršne zadeve, ki niso predvidene v pravilih, ureja slovenska zakonodaja. Morebitni pravni spori bodo rešeni sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo zanje pristojno lokalno sodišče v Ljubljani, Slovenija.

XXXXII.

V primeru dvomov se bo za tolmačenje in razlago določil teh pravil uporabljala slovenska različica.