ŽIRIJA: PRAVILA V PREDIZBORU  

I. 

Žirija v predizboru bo sestavljena iz treh uglednih glasbenikov, ki jih bo imenoval organizator Mednarodnega tekmovanja Festivala Ljubljana – klavir 2026 (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje). 

II. 

Žirija v predizboru bo delovala v skladu s Pravili v predizboru in Splošnimi pravili tekmovanja. 

III. 

Splošna naloga žirije v predizboru bo oceniti interpretativne spretnosti posameznega kandidata in uvrstiti najboljše kandidate v 1. etapo tekmovanja. 

IV. 

Vsak žirant mora poslušati in oceniti vse kandidate v predizboru. 

V. 

V predizboru bodo ocenjeni posnetki, ki so jih predložili kandidati, kot je zahtevano v Splošnih pravilih tekmovanja, in dokumenti, ki so jih priložili prijavnici. Posnetek mora biti posnet v enem kosu, z visoko kvaliteto zvoka, brez rezov med posameznimi skladbami, s fiksnim kotom snemanja, ki zajema celotno postavo kandidata, njegovi roki in obraz. Kandidati morajo igrati na pamet. 

VI. 

Po pregledu posameznega kandidata (poslušanju njihovih videoposnetkov in preučevanju njihovih dokumentov) bodo žiranti izpolnili spletni ocenjevalni obrazec. Žiranti naj upoštevajo videoposnetek in vse dokumente, ki so bili naloženi skupaj s prijavnico. Žirija bo kandidate ocenjevala z numeričnimi vrednostmi od 1 do 5, pri čemer bo število 1 predstavljalo najslabšo, 5 pa najboljšo oceno. Žiranti ne bodo smeli ocenjevati svojih učencev (definicija učenca je podana v VIII. členu). Zraven imena svojega učenca bodo izbrali črko »S« (= student/učenec). 

VII. 

Po dokončanem ocenjevanju vseh kandidatov bo organizator tekmovanja izračunal aritmetično sredino ocen vseh posameznih kandidatov na dve decimalni mesti natančno, tako, da se bo seštevek vseh kandidatovih ocen delil s številom žirantov, ki so podali svojo oceno (v primeru učencev bo to število manjše od skupnega števila žirantov). Po prejetih ocenah in opravljenih izračunih bo organizator žiriji v predizbora predstavil rezultate. Če bo potrebno, lahko žirija iz predizbora ponovno, brez debate, oceni kandidate, ki bodo dosegli enako število točk, tako da v 1. etapo tekmovanja ter v čakalno vrsto napreduje ravno pravo število kandidatov. Imena uspešnih kandidatov bodo nato javno objavljena na spletni strani tekmovanja po abecednem vrstnem redu. 

VIII. 

Žirija v predizboru mora navesti, ali so med kandidati tudi pianisti, ki so trenutno njihovi učenci* oz. ki so bili njihovi redni učenci (zasebno ali v glasbeni šoli) kadar koli po marcu 2022. Žiranti morajo navesti tudi, ali so v bližjem osebnem odnosu** s kandidatom. 

* Izraz učenec ne velja za kratka, občasna sodelovanja med kandidatom in žirantom med mojstrskim tečajem ali podobno aktivnostjo. 

** Osebni odnos pomeni, da član žirije in kandidat živita skupaj, sta v sorodu (do četrtega kolena), sta zakonca ali zunajzakonska partnerja. 

IX. 

Žirija iz predizbora bo praviloma uvrstila največ 30 kandidatov v 1. etapo tekmovanja. To število vključuje dva ali tri pianiste, ki jih bo izbral sam umetniški vodja tekmovanja (pianisti bodo izbrani izmed nagrajencev pomembnih klavirskih tekmovanj WFIMC). Žirija iz predizbora bo izbrala tudi 10 kandidatov, ki se bodo uvrstili v čakalno vrsto, kjer bodo razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število točk s strani žirije v predizboru. Čakalna vrsta bo na spletni strani javno objavljena po abecednem vrstnem redu. 

X 

Pred objavo rezultatov žiranti ne smejo javno predstaviti svojih mnenj o kandidatih iz predizbora. Rezultati bodo objavljeni najpozneje 10. avgusta 2025 na spletnem mestu tekmovanja. 

XI. 

Odločitve žirije iz predizbora so dokončne in ne morejo biti predmet pritožbe. 

XII. 

V izrednih okoliščinah (v primeru kršitve predpisov, navedenih v pravilih iz predizbora) lahko organizator tekmovanja kaznuje in odslovi člana žirije. 

XIII. 

O vseh vprašanjih, ki jih ne bo mogoče razrešiti na podlagi teh pravil, bodo razpravljali člani žirije iz predizbora. Rešitve, sprejete na ta način, bo nato potrdil organizator tekmovanja.