SPLOŠNA PRAVILA TEKMOVANJA 

I

Mednarodno tekmovanje Festivala Ljubljana – klavir 2026 (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje), ki ga organizira Festival Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: organizator), bo potekalo v Ljubljani od 21. februarja do 1. marca 2026. 

II. 

Tekmovanja se lahko udeležijo profesionalni pianisti vseh narodnosti, rojeni med letoma 1995 in 2009. 

III. 

Pianisti, ki se želijo udeležiti tekmovanja, morajo predložiti zahtevano prijavno dokumentacijo do 10.  maja 2025. Najuspešnejši v predizboru se bodo morali udeležiti tekmovanja, ki bo potekalo v Ljubljani od 21. februarja do 1. marca 2026. Nastopi v okviru 1. etape se bodo začeli 21. februarja in končali 24. februarja 2026. Druga etapa bo potekala 25. februarja in 26. februarja 2026, medtem ko se bodo finalni nastopi z orkestrom v okviru 3. etape odvijali 28. februarja in 1. marca 2026. 

IV. 

Prijave morajo vsebovati: 

 • povezavo do med 25 in 30-MINUT DOLGEGA VIDEOPOSNETKA kandidatovega nastopa; kandidat mora naložiti videoposnetek na svoj kanal na YouTubu in ga označiti kot zasebnega (dostopnega samo osebi z povezavo); video mora biti posnet v enem kosu, z visoko kakovostjo zvoka, brez rezov med posameznimi skladbami, s fiksnim kotom snemanja, ki zajema celotno postavo kandidata, njegovi roki in obraz; program, ki je bil uporabljen za videoposnetek, se lahko vključi tudi v 1. etapo tekmovanja; videoposnetki ne smejo biti posneti več kot štiri mesece pred oddajo (primer: če kandidat prijavnico odda 10. maja 2025, posnetek za prijavo ne sme biti posnet pred 10. januarjem 2025); posnetek za prijavo ne sme biti kolaž različnih posnetkov za posamične skladbe, temveč mora kandidat celoten program posneti v enem kosu, kandidati morajo igrati na pamet  
 • rojstni list ali enakovredno DOKAZILO O STAROSTI, ki potrjuje, da so bili kandidati rojeni med letoma 1995 in 2009
 • tri novejše FOTOGRAFIJE, vključno z najmanj eno portretno fotografijo, ki bodo uporabljene v publikacijah tekmovanja (elektronska različica 300–1200 pik na palec (dpi) dovoljene oblike zapisa – jpg, gif, bmp, jpeg). 
 • kratek ŽIVLJENJEPIS v angleškem jeziku, ki mora vključevati podatke o glasbeni izobrazbi, nastopih ter morebitnih nagradah, ki naj ne bo daljši od 250 besed
 • CELOTNI PROGRAM, ki ga bo kandidat zaigral v predizboru (v videoposnetku) ter v vseh treh nadaljnjih etapah tekmovanja, skupaj z navedenimi točnimi minutažami vsake skladbe
 • DVE PRIPOROČILNI PISMI, eno od trenutnega profesorja in drugo od uglednega pianista
 • DOKAZILO O PLAČILU nevračljive prijavnine v višini 150 EUR na organizatorjev bančni račun; v primeru, da prijavnina ni poravnana, prijavnica ne bo obravnavana s strani žirije v predizboru. 

V. 

Prijavnica in vsi dopisi v zvezi z udeležbo na tekmovanju morajo biti v angleškem jeziku. Če kandidat ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev ali ne priskrbi popolnih informacij, organizator tekmovanja lahko zavrne prijavo. 

VI. 

Prijave bodo potekale prek elektronskega obrazca, ki je na voljo na uradnem spletnem mestu tekmovanja. Drugi načini prijave ne bodo sprejeti. Prijave sprejemamo najpozneje do 10. maja 2025. 

VII. 

Z oddajo prijavnice kandidat potrjuje strinjanje z vsemi pravili. Kandidat bo prejel uradno potrditev prijave na elektronski naslov. 

VIII. 

Kandidat mora poskrbeti za to, da bo prijava oddana pravočasno. Organizator ni odgovoren za prijavnice, ki niso prispele pravočasno. 

IX. 

Če kandidat med postopkom spletne prijave naleti na tehnične težave, mora organizatorja tekmovanja o tem čim prej obvestiti na elektronski naslov info@ljubljanafestival-pianocompetition.si, da lahko ta odpravi težavo in pravočasno prejme prijavo. 

X. 

Vse prijave bo ocenila žirija, sestavljena iz treh priznanih glasbenikov, na podlagi pravil iz predizbora. Člane žirije iz predizbora bo imenoval organizator tekmovanja. 

XI. 

Žirija iz predizbora bo v 1. etapo tekmovanja praviloma uvrstila 30 tekmovalcev. Prav tako bodo izbrali 10 kandidatov, ki bodo uvrščeni na čakalno vrsto, na kateri bodo razvrščeni po vrstnem redu glede na prejeto število točk s strani žirije v predizboru. Rezultati bodo objavljeni na spletnem mestu organizatorja najpozneje do 10. avgusta 2025. Vsi tekmovalci, ki se bodo uvrstili v 1. etapo kot tudi tisti, ki bodo uvrščeni na čakalno vrsto, bodo o tem obveščeni tudi preko elektronske pošte.  

XII. 

Tekmovanje bo sestavljeno iz treh posameznih etap. Tekmovalna žirija bo sestavljena iz devetih uglednih mednarodnih glasbenikov, ki jih bo imenoval organizator tekmovanja. Tekmovalna žirija bo v 2. etapo praviloma uvrstila 12 tekmovalcev, v 3. etapo pa 6 tekmovalcev. 

XIII. 

Organizator bo vsem tekmovalcem omogočil dostop do vadbenih klavirjev na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana (Ižanska cesta 12 1000 Ljubljana). Klavirji bodo na voljo od 19. februarja do 1. marca 2026. 

XIV. 

V vseh etapah tekmovanja lahko tekmovalci izbirajo med klavirji Steinway & Sons, Fazioli in Yamaha. Dan pred pričetkom tekmovanja, 20. februarja 2026, bo v Slovenski filharmoniji potekalo uvodno srečanje, ki se ga morajo udeležiti vsi tekmovalci. Vsak tekmovalec bo takrat imel na voljo 15 minut za preizkus klavirjev. Po izbiri klavirja, na katerega bo tekmovalec igral v vseh etapah, naknadne menjave ne bodo več možne. Točna ura uvodnega srečanja bo objavljena naknadno.  

XV. 

Organizator tekmovalcem ne bo pomagal pridobiti slovenskih vizumov. Po potrebi bo organizator priskrbel vabilno pismo, ki potrjuje njihovo udeležbo na tekmovanju. 

XVI. 

Vrstni red nastopov v 1. etapi bo določen z žrebom na uvodnem srečanju 20. februarja 2026 in objavljen na spletnem mestu tekmovanja. Vrstni red nastopov v 2. in 3. etapi bo sledil vrstnemu redu 1. etape. Prav tako bo po tem vrstnem redu potekal tudi preizkus klavirjev. Organizator tekmovanja si pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda nastopov v katerikoli izmed etap iz organizacijskih ali s programom povezanih razlogov. 

XVII. 

Tekmovalna žirija sme tekmovalce prekiniti kadar koli med njihovim nastopom. 

XVIII. 

Tekmovalci v času tekmovanja ne smejo biti v stiku s člani tekmovalne žirije. V primeru, da se ugotovi kršitev tega pravila, so lahko tekmovalci izključeni iz tekmovanja.  

XIX. 

Tekmovanje bo odprto za javnost. Vse etape tekmovanja in intervjuji bodo prenašani v živo. 

XX. 

Tekmovalci morajo igrati na pamet. 

XXI. 

V predizboru mora vsak kandidat odigrati program, ki naj ne bo krajši od 25 minut in ne daljši od 30 minut. Program mora vključevati eno virtuozno etudo Frédérica Chopina (razen op. 10, št. 3, 6, 9 in op. 25, št. 1, 2, 7), eno etudo Franza Liszta, eno celotno sonato Josepha Haydna ali Wolfganga Amadeusa Mozarta (repeticije so v domeni kandidatove lastne presoje) ter eno ali več glasbenih del  po izboru kandidata. Dela je potrebno izvesti v celoti (če ni posebej navedeno drugače). V primeru, da kandidat izbere skladbo, ki je kot samostojna prepoznana zgolj v koncertni praksi, mora to programsko odločitev odobriti organizator tekmovanja. Dela so lahko zaigrana v poljubnem vrstnem redu. Vse izbrane skladbe morajo biti že izdana glasbena dela. Posnetek za prijavo ne sme biti kolaž različnih posnetkov za posamične skladbe, temveč mora kandidat celoten program posneti v enem kosu. Kandidati morajo igrati na pamet. Program, ki je bil uporabljen za videoposnetek, se lahko vključi tudi v 1. etapo tekmovanja. 

XXII. 

V 1. etapi mora vsak tekmovalec izvesti recital, ki naj ne bo krajši od 45 minut in ne daljši od 50 minut. Program mora vključevati eno celotno sonato Ludwiga van Beethovna (razen op. 2, št. 1, op. 10, št. 1, 2, op. 14, št. 1, 2, op. 49, št. 1, 2, op. 54, op. 78 in op. 79; repeticije so v domeni tekmovalčeve lastne presoje) ter eno ali več glasbenih del po izboru tekmovalca. Dela je potrebno izvesti v celoti. Dela je potrebno izvesti v celoti (če ni posebej navedeno drugače). V primeru, da kandidat izbere skladbo, ki je kot samostojna prepoznana zgolj v koncertni praksi, mora to programsko odločitev odobriti organizator tekmovanja. Dela so lahko izvedena v poljubnem vrstnem redu. Vse izbrane skladbe morajo biti že izdana glasbena dela. Tekmovalna žirija lahko tekmovalca prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa. Tekmovalci morajo igrati na pamet. 

XXIII. 

V 2. etapi mora vsak tekmovalec izvesti recital, ki naj ne bo krajši od 55 minut in ne daljši od 60 minut. Program mora vključevati eno pomembno glasbeno delo iz obdobja romantike, eno pomembno glasbeno delo 20. stoletja ter eno ali več glasbenih del po izboru tekmovalca. Dela je potrebno izvesti v celoti (če ni posebej navedeno drugače). V primeru, da kandidat izbere skladbo, ki je kot samostojna prepoznana zgolj v koncertni praksi, mora to programsko odločitev odobriti organizator tekmovanja. Dela so lahko zaigrana v poljubnem vrstnem redu. Vse izbrane skladbe morajo biti že izdana glasbena dela. Tekmovalna žirija lahko tekmovalca prekine, če preseže dovoljeno dolžino celotnega nastopa. Tekmovalci morajo igrati na pamet. Tekmovalci ne smejo vključiti skladb, ki so jih zaigrali že v 1. etapi. 

XXIV. 

Tekmovalci, ki želijo tekmovati za Posebno nagrado za najboljšo izvedbo glasbenega dela slovenskega skladatelja, morajo v prvi ali drugi etapi tekmovanja vključiti eno ali več del, ki skupaj ne smejo biti krajša od 8 minut, izmed spodaj navedenih skladb slovenskih skladateljev:  

LUCIJAN MARIJA ŠKERJANC (1900-1973) 
– 12 preludijev za klavir (10 minut, delo mora biti izvedeno v celoti; ed. DSS 269) 
– 7 nokturnov za klavir (izbor; ed. ed. DSS 527) 
– 4 klavirske skladbe (izvedene skupaj s poljubnimi Nokturni ali Improvizacijami, ed. DSS 527) 
– 6 improvizacij za klavir (izbor; izdano pri Državni založbi Slovenije, 1962, tekmovalec lahko za notni material zaprosi organizatorja tekmovanja) 

VILKO UKMAR (1905-1991) 
– Ekspresije za klavir (izbor; ed. DSS 113) 
– 7 partenijev za klavir (izbor; ed. DSS 235)
– Sentence za klavir (izbor; DSS 326) 

MARIJAN LIPOVŠEK (1910-1995) 
– 3 impromptuji za klavir (izbor; izdano pri Državni založbi Slovenije, 1941, tekmovalec lahko za notni material zaprosi organizatorja tekmovanja) 

ALOJZ SREBOTNJAK (1931-2010) 
– Makedonski plesi (10 minut; delo mora biti izvedeno v celoti; izdano pri založbi G. Schirmer, New York, 1978, tekmovalec lahko za notni material zaprosi organizatorja tekmovanja) 
– Variacije na temo Marija Kogoja, 1984 (14 minut, delo mora biti izvedeno v celoti; ed. DSS 1126) 
– Variacije na temo Lucijana M. Škerjanca, 1996 (12 minut, delo mora biti izvedeno v celoti; ed. DSS 1427) 

JANEZ MATIČIČ (1926-2022) 
– 10 etud za klavir, op. 66, 1993-2014 (izbor; ed. DSS 2155) 
– Preludiji za klavir, 1947 (izbor; ed. DSS 776) 
– Utripi za klavir, op. 44, 1971 (izvedeni skupaj s poljubnimi Preludiji za klavir ali Etudami, op. 66, ed. DSS 538) 
– Groteskni plesi za klavir, op. 31 (delo mora biti izvedeno v celoti; izdano pri založbi Amphion v Parizu, 1962, tekmovalec lahko za notni material zaprosi organizatorja tekmovanja) 

XXV. 

V 3. etapi bo vsak finalist izvedel klavirski koncert s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija. Na izbiro so naslednja dela: 

 • Wolfgang Amadeus Mozart: Klavirski koncert št. 9 v Es-duru, K. 271 
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Klavirski koncert št. 24 v c-molu, K. 491 
 • Wolfgang Amadeus Mozart: Klavirski koncert št. 27 v B-duru, K. 595 
 • Ludwig van Beethoven: Klavirski koncert št. 4 v G-duru, op. 58 
 • Ludwig van Beethoven: Klavirski koncert št. 5 v Es-duru, op. 73 
 • Frédéric Chopin: Klavirski koncert št. 1 v e-molu, op. 11 
 • Frédéric Chopin: Klavirski koncert št. 2 v f-molu, op. 21 
 • Robert Schumann: Klavirski koncert v a-molu, op. 54 
 • Johannes Brahms: Klavirski koncert št. 1 v d-molu, op. 15 
 • Johannes Brahms: Klavirski koncert št. 2 v B-duru, op. 83 
 • Sergej Rahmaninov: Klavirski koncert št. 2 v c-molu, op. 18 
 • Sergej Rahmaninov: Klavirski koncert št. 3 v d-molu, op. 30 
 • Sergej Rahmaninov: Rapsodija na Paganinijevo temo, op. 43 
 • Peter Iljič Čajkovski: Klavirski koncert št. 1 v b-molu, op. 23 
 • Peter Iljič Čajkovski: Klavirski koncert št. 2 v G-duru, op. 44 
 • Sergej Prokofjev: Klavirski koncert št. 2 v g-molu, op. 16 
 • Sergej Prokofjev: Klavirski koncert št. 3 v C-duru, op. 26 

XXVI. 

Vse morebitne spremembe programa morajo tekmovalci poslati najkasneje do 31. oktobra 2025 (do polnoči, po srednjeevropskem času). Po tem datumu spremembe repertoarja, v kateri koli od treh etap, ne bodo več mogoče. 

XXVII. 

Tekmovalci morajo tekmovalni žiriji do 15. novembra 2025 zagotoviti po eno kopijo vsakega glasbenega dela, ki ga bodo izvajali v 1., 2. in 3. etapi. 

XXVIII. 

Tekmovalci, ki bodo napredovali do 3. etape, bodo pred finalnim nastopom izvedli eno vajo z orkestrom. 

XXIX. 

Organizator tekmovanja si pridržuje pravico do spremembe zaporedja dnevnih nastopov iz organizacijskih ali programskih razlogov. V primeru bolezni ali nezgode, uradno potrjene s strani zdravstvene službe, se lahko tekmovalcu dovoli nastop zunaj dogovorjenega zaporedja na koncu trenutne etape. 

XXX. 

Tekmovalci morajo sami poskrbeti za organizacijo potovanja in nastanitve. Po začetku tekmovanja bodo prejeli 800 € za kritje potovanja v Ljubljano in iz Ljubljane zaradi udeležbe na tekmovanju in za kritje stroškov nastanitve. Navedeni znesek je predmet davčnih odtegljajev, določenih z zakonom. 

XXXI. 

Šestim finalistom so lahko dodeljene naslednje glavne nagrade: 

 • 1. nagrada: 50.000 €
 • 2. nagrada: 30.000 € 
 • 3. nagrada: 15.000 € 
 • 4. nagrada: 8.000 €
 • 5. nagrada: 5.000  €
 • 6. nagrada: 3.000 € 
   

Najboljšim nastopom se lahko dodelijo naslednje posebne diplome: 

 • Najboljša izvedba glasbenega dela iz obdobja baroka: 500 € 
 • Najboljša izvedba klasične sonate: 500 €
 • Najboljša izvedba glasbenega dela iz obdobja romantike: 500 € 
 • Najboljša izvedba glasbenega dela iz 20. stoletja: 500 € 
 • Najboljša izvedba glasbenega dela iz 21. stoletja: 500 € 
 • Najboljša izvedba glasbenega dela slovenskega skladatelja: 1000 € 
 • Najvišje ocenjen pianist, ki zastopa Slovenijo: 500 € 

XXXII. 

Zgoraj navedeni zneski so predmet davčnih odtegljajev, določenih z zakonom. 

XXXIII. 

Odločitve tekmovalne žirije so dokončne in ne morejo biti predmet pritožbe. 

XXXIV. 

Člani žirije si pridržujejo pravico, da ne dodelijo vseh glavnih nagrad ter posebnih diplom. 

XXXV. 

Rezultati tekmovanja bodo uradno predstavljeni na slovesnosti 1. marca 2026, po tem, ko bo žirija sprejela končno odločitev. Takoj za tem bodo javno objavljeni tudi na uradnem spletnem mestu tekmovanja. 

XXXVI. 

Organizator se trenutno dogovarja glede organizacije številnih pomembnih recitalov in orkestrskih nastopov za dobitnika prve nagrade. Koncerte bi izvedli v roku dveh let po tekmovanju. 

XXXVII. 

Vsak tekmovalec: 

 • soglaša z morebitnimi radijskimi in televizijskimi prenosi svojih nastopov; 
 • soglaša z video- in zvočnim prenosom v živo in s prenosom posnetka celotnega nastopa na organizatorjevem uradnem spletnem mestu in Facebookovi strani ter z uporabo celotnega videoposnetka vseh svojih nastopov za organizatorjeve promocijske namene (promocijski videi, kanal v YouTubu, Vimeo, družbena omrežja, uradno spletno mesto tekmovanja…); 
 • soglaša s tem, da organizator deli promocijske videoposnetke s svojimi partnerji/sponzorji, ki jih lahko uporabijo na svojih spletnih mestih in družbenih medijih; 
 • bo na organizatorja prenesel vse pravice intelektualne lastnine, ki se nanašajo na fotografije, izjave in intervjuje. 

XXXVIII. 

Vsakršne zadeve, ki niso predvidene v pravilih, ureja slovenska zakonodaja. Morebitni pravni spori bodo rešeni sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo zanje pristojno lokalno sodišče v Ljubljani, Slovenija. 

XXXIX. 

V primeru dvomov se bo za tolmačenje in razlago določil teh pravil uporabljala slovenska različica.