Pravila v predizboru

ŽIRIJA: PRAVILA V PREDIZBORU

I.

Žirija v predizboru bo sestavljena iz treh uglednih glasbenikov, ki jih bo imenoval organizator prvega Mednarodnega klavirskega tekmovanja Festivala Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje).

II.

Žirija v predizboru bo delovala v skladu s Pravili v predizboru in Splošnimi pravili tekmovanja.

III.

Splošna naloga žirije v predizboru bo oceniti interpretativne spretnosti posameznega kandidata in uvrstiti najboljše kandidate v 1. etapo tekmovanja.

IV.

Vsak žirant mora poslušati in oceniti vse kandidate v predizboru.

V.

V predizboru bodo ocenjeni posnetki, ki so jih predložili kandidati, kot je zahtevano v Splošnih pravilih tekmovanja, in dokumenti, ki so jih priložili prijavnici.

VI.

Po pregledu posameznega kandidata (poslušanju njihovih videoposnetkov in preučevanju njihovih dokumentov) bodo žiranti izpolnili spletni ocenjevalni obrazec. Žiranti naj upoštevajo videoposnetek in vse dokumente, ki so bili naloženi skupaj s prijavnico. Zraven imena vsakega ocenjenega kandidata bo žirant izbral »DA« ali »NE«, s katerim bo izrazil svoje mnenje, ali se mu zdi kandidat primeren za nastop na tekmovanju. Žiranti ne smejo ocenjevati lastnih učencev (definicija učenca je podana v VIII. členu). Zraven imena svojega učenca bodo izbrali črko »S« (= student/učenec).

VII.

Po dokončanem ocenjevanju vseh kandidatov bo organizator tekmovanja predstavil rezultate žiriji. Kandidati bodo glede na odstotke glasov »DA«, ki so jih prejeli od žirantov, razvrščeni na seznamu od najvišjega do najnižjega. Po prejetih rezultatih in morebitni razpravi bo žirija določila imena tistih, ki bodo sprejeti na tekmovanje. Imena uspešnih kandidatov bodo nato javno objavljena na spletni strani tekmovanja po abecednem vrstnem redu.

VIII.

Žirija v predizboru mora navesti, ali so med kandidati tudi pianisti, ki so trenutno njihovi učenci* oz. ki so bili njihovi redni učenci (zasebno ali v glasbeni šoli) kadar koli po juniju 2021. Žiranti morajo navesti tudi, ali so v bližjem osebnem odnosu** s kandidatom.

* Izraz učenec ne velja za kratka, občasna sodelovanja med kandidatom in žirantom med mojstrskim tečajem ali podobno aktivnostjo.

** Osebni odnos pomeni, da član žirije in kandidat živita skupaj, sta v sorodu (do četrtega kolena), sta zakonca ali zunajzakonska partnerja.

IX.

Žirija v predizboru bo praviloma uvrstila največ 30 kandidatov v 1. etapo tekmovanja. To število vključuje dva ali tri pianiste, ki jih bo izbral sam umetniški vodja (pianisti bodo izbrani med nagrajenci pomembnih klavirskih tekmovanj WFIMC).

X

Pred objavo rezultatov žiranti ne smejo javno predstaviti svojih mnenj o kandidatih iz predizbora. Rezultati bodo objavljeni najpozneje 31. oktobra 2022 na spletnem mestu tekmovanja.

XI.

Odločitve žirije iz predizbora so dokončne in ne morejo biti predmet pritožbe.

XII.

V izrednih okoliščinah (v primeru kršitve predpisov, navedenih v pravilih iz predizbora) lahko organizator tekmovanja kaznuje in odslovi člana žirije.

XIII.

O vseh vprašanjih, ki jih ne bo mogoče razrešiti na podlagi teh pravil, bodo razpravljali člani žirije iz predizbora. Rešitve, sprejete na ta način, bo nato potrdil organizator tekmovanja.