Večer operetnih melodij

15. marec 2013
19.30
Slovenska filharmonija
15 EUR

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Simfonični orkester RTV Slovenija
Dirigent: Simon Dvoršak
Andreja Zakonjšek Krt, sopran
Irma Mihelič, sopran
Tim Ribič, tenor
Žiga Kasagić, tenor

Na sporedu

Miroslav Vilhar: Jamska Ivanka
Uvertura
Pesem ljubezni – arija
Benjamin Ipavec: Tičnik
Uvod
Samospev Blaža
»O Ljuboslava« – duet
Viktor Parma: Amaconke
Uvertura
Hrabroslav Otmar Vogrič: Moč uniforme
»No! Taka sem taka…« – arija
»Na svetu vendar je lepo« – duet
Chonchon; Materin blagoslov
Uvertura
»Ko domovja svoja draga tla« – tercet
Radovan Gobec: Hmeljska princesa
Pesem o poljubu – duet
Hmeljska princesa – duet

Janko Gregorc: Erika
»Če naenkrat lahko imela bi« – duet
Matija Bravničar: Stoji, stoji Ljubljanca
English Waltz
Slowfox
Tango
Marjan Kozina: Majda
»Ti si moj diamant« – duet
Radovan Gobec: Planinska roža
»Ti si moja cvetka« – duet
»Pod njenim oknom sem …« – sklep I. dejanja
Pavel Rasberger: Zaroka na Jadranu
»Na Jadranu sinjem« – arija
Kvartet Jasne, Zlate, Ivana in Dušana – Finale I
Janko Gregorc: Melodije srca
»Melodija srca« – arija
»Davno je že vstvarjen ta svet …« – arija
»Zveni najlepša bajna melodija« – Finaletto III

Glasbeni odgovor na naslov letošnjega simpozija bo na zadnjem večeru prav zanimiv: srečali se bomo s slovenskimi skladatelji, ki jih dandanes tako rekoč ne izvajajo več. V svojem času so bili priljubljeni in prav gotovo so zaznamovali slovensko glasbeno zgodovino. Benjamin Ipavec, Miroslav Vilhar, Viktor Parma, Hrabroslav Otmar Vogrič in mlajši Radovan Gobec, Matija Bravničar ter Janko Gregorc so napisali nekaj značilnih del z lažjo vsebino, namenjenih za operne deske, ki so združevala vse značilnosti in posebnosti operetnega ustvarjanja. Operet po drugi svetovni vojni niso izvajali, zdaj pa se v nekaterih okoljih vračajo in publika jih v glavnem sprejema z zanimanjem in veseljem.

Dvajsetodstotni popust za dijake, študente, upokojence in skupine nad trideset oseb ob predložitvi ustreznega dokazila pri blagajni Križank.

Pomembne informacije

Splošni pogoji