Noč slovenskih skladateljev

20. april 2021
19.00
Prenos na spletni strani Festivala Ljubljana
Brezplačen ogled
  Ogled video posnetka

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Programska knjižica za 35. Slovenske glasbene dneve je na voljo tukaj.

Mateja Bajt, kljunasta flavta
Tajda Krajnc, citre
Veronika Brecelj, violina
Jerica Kozole, violina
Janez Podlesek, violina
Rok Zgonc, violina

Program:
B. Arnič Lemež: Romanca (za citre)*
V. Avsec: Samos spev (za kljunasto flavto)*
A. Bajde: A Clockwork Violin (za violino)*
I. Dekleva: Pizzicato mobile (za violino)*
A. Goričar: Niz sanj (za violino)*
T. Habe: Poskočna (za violino)*
U. Jašovec: Fenghuang (za kljunasto flavto)*
P. Mihelčič: Mreža (za violino)*
E. Spruk: Zunanji odklon (za violino)*
J. Strajnar: Bolečina (za violino)*
T. Svete: Rhizôme (za violino)*
Ž. Živković: Diatessaron (za violino)*

*krstna izvedba

Tradicionalna Noč slovenskih skladateljev prinaša krstne izvedbe novih solističnih skladb slovenskih ustvarjalcev. Večer novitet se začenja s skladbo za citre na Dunaju delujoče skladateljice, pianistke in pedagoginje Blaženke Arnič Lemež (1947). Brenkalo, ki izhaja iz ljudske glasbene tradicije, se na Slovenskem postopno uveljavlja kot koncertno glasbilo. Šele leta 2003 so citre postale redni učni predmet osnovnega glasbenega šolstva pri nas, od šolskega leta 2014/15 pa so prišle v program umetniške gimnazije. Drugo posebno glasbilo tega glasbenega večera bo kljunasta flavta, ki jo običajno povezujemo z repertoarjem stare glasbe. Tokrat bo zazvenela v sodobnih glasbeno estetskih premisah dveh avtorjev: skladatelja, harmonikarja in pedagoga Vitje Avsca (1970), ki pri komponiranju skrbno organizira glasbeni material in artikulira formo in skladateljice Uršule Jašovec (1986), ki je dejavna tudi kot profesorica solfeggia, korepetitorka in zborovodkinja. Osem avtorjev je napisalo skladbo za solistično violino, to so: mariborska skladateljica in jazz pevka Aleksandra Bajde (1987), ki trenutno živi na Dunaju; uveljavljeni pianist in skladatelj Igor Dekleva (1933); pianist in skladatelj Andrej Goričar (1971), prvonagrajenec mednarodnega skladateljskega tekmovanja SEM 2019 v Italiji; skladatelj, dirigent in pedagoško vsestransko dejavni Tomaž Habe (1947); skladatelj ter akademijski profesor kompozicije, ki je vzgojil več uspešnih skladateljev, Pavel Mihelčič (1937); zlasti v jazzovskih glasbenih vodah delujoči pozavnist, aranžer in dirigent Emil Spruk (1960); ugledni etnomuzikolog in skladatelj Julijan Strajnar (1936), ki je glasbeno kariero začel kot violinist; priznani mariborski skladatelj in profesor Tomaž Svete (1956) in znani kitarist, pedagog in skladatelj Žarko Živković (1953). Nove skladbe bodo krstno predstavili uveljavljeni glasbeniki: koncertno in pedagoško dejavna flavtistka Mateja Bajt, violinisti Veronika Brecelj, Jerica Kozole, Janez Podlesek in Rok Zgonc ter citrarka Tajda Krajnc, ki študira citre na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu.

Helena Filipčič Gardina

Pomembne informacije

Splošni pogoji