MEDNARODNI MUZIKOLOŠKI SIMPOZIJ

34. Slovenski glasbeni dnevi

4. april - 5. april 2019
10.00 - 16.00
Viteška dvorana, Križanke
Vstop prost

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Tema :
Konservatoriji v procesu profesionalizacije in specializacije glasbenega dela
Ob stoletnici ustanovitve ljubljanskega Konservatorija in osemdesetletnici Glasbene akademije 

Vodja simpozija: Jernej Weiss

Četrtek, 4. april 
Ob 9.15 
Pozdravna nagovora: 
Marko Vatovec (dekan Akademije za glasbo)
Jernej Weiss (vodja muzikološkega simpozija)
Ob 9.30 
Vabljeno predavanje
Hartmut Krones (Dunaj): Paris (1784/1796) – Prag (1808/1811) – Wien (1812/1817): Zur frühen Entwicklung musikpädagogischer Konzepte / Pariz (1784/1796)–Praga (1808/1811)–Dunaj (1812/1817): O preteklem razvoju glasbenopedagoških konceptov / Paris (1784–1796) – Prague (1808–1811) – Vienna (1812–1817): On the early development of music education concepts
Ob 10.00 
Vodja: Luba Kijanovska
Helmut Loos (Leipzig): Das Konservatorium der Musik zu Leipzig in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg / Konservatorij za glasbo v Leipzigu po prvi svetovni vojni / The Leipzig Conservatory of Music in the period after the First World War
Peter Andraschke (Giessen): Alte und Neue Musik in Praxis und Lehre an der Universität und Musikhochschule in Freiburg i.Br. / Stara in nova glasba v praksi ter poučevanje na Univerzi in Visoki šoli za glasbo v Freiburgu i. Br. / Old and New Music in practice and teaching at the University and Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau
Friedhelm Brusniak (Würzburg): 10 Jahre Internationale Leo-Kestenberg-Gesellschaft (IKG) / 10 let Mednarodnega združenja Lea Kestenberga (IKG) / 10 Years of the International Leo Kestenberg Society (IKG)
Ob 11.30 
Vodja: Helmut Loos
Jana Lengová (Bratislava): Das Konservatorium in Bratislava und die ersten drei Jahrzehnte seiner Tätigkeit (1919–1949): Persönlichkeiten, Struktur, Bedeutung / Konservatorij v Bratislavi in prva tri desetletja njegove dejavnosti (1919–1949): osebnosti, struktura, pomen / The Conservatory in Bratislava and the first three decades of its work (1919–1949): people, structure, significance
Luba Kijanovska, Zoryana Lastovetska-Solanska (Lvov): The Lviv Conservatory between the two world wars as a model of post-Habsburg musical education / Konservatorij v Lvovu med svetovnima vojnama kot model posthabsburškega glasbenega izobraževanja
Luisa Antoni (Trst): Trst in Gorica / Trieste and Gorizia

Ob 14.30 
Vodja: Ivana Medić
Niall O’Loughlin (Loughborough): In the shadow of Parry, Mackenzie and Stanford – musical composition studies in the principal London conservatories from 1918 to 1945 / V senci Parryja, Mackenzieja in Stanforda – študij glasbene kompozicije na glavnih londonskih konservatorijih med letoma 1918 in 1945
Wolfgang Marx (Dublin): Irish conservatories during the interwar period / Irski konservatoriji v medvojnem obdobju
Jacques Amblard (Aix-Marseille): “Messiaen’s progress” and the Conservatoire de Paris (1919–1945) / »Messiaenov napredek« in pariški Konservatorij (1919–1945)
Ob 16.00 
Vodja: Lana Paćuka
Antigona Rădulescu (Bukarešta): Towards a genuine university status: The National University of Music in Bucharest between the two world wars (1918–1940) / Pravemu univerzitetnemu statusu naproti: Narodna univerza za glasbo Bukarešta med obema vojnama (1918–1940)
Danutė Petrauskaitė (Klaipėda): From courses to a conservatory: Issues of institutionalisation of musical education in Lithuania (1919-1949) / Od tečajev do konservatorija: težave pri institucionalizaciji glasbenega izobraževanja v Litvi (1919–1949)
Vita Gruodyte (Vilna): Visions of Lithuanian music education / Vizije litovskega glasbenega izobraževanja

Petek, 5. april
Ob 10.30 
Vodja: Branka Rotar Pance
Jernej Weiss (Ljubljana–Maribor): Prelom na glasbeni sceni po letu 1918 na Slovenskem / A turning point in musical life after 1918 in Slovenia
Nada Bezić (Zagreb): Konservatorij Hrvaškega glasbenega zavoda v Zagrebu in Konservatorij Glasbene matice v Ljubljani – primerjava / The conservatory of the Croatian Music Institute in Zagreb and the conservatory of the Glasbena Matica in Ljubljana – a comparison
Ob 11.30
Vodja: Jernej Weiss
Branka Rotar Pance (Ljubljana): Pouk glasbenih predmetov v obdobju od ustanovitve Konservatorija Glasbene matice do formiranja Glasbene akademije / The teaching of musical subjects in the period from the establishment of the Conservatory of the Glasbena Matica to the formation of the Music Academy
Darja Koter (Ljubljana): Proces ustanavljanja in prva leta delovanja Glasbene akademije v Ljubljani (1939–1945) / The founding of the Music Academy in Ljubljana and its first years of activity (1939–1945)
Ob 14.30 
Vodja: Darja Koter
Ivan Florjanc (Ljubljana): Glasbenoteoretski in kompozicijski prispevek Slavka Osterca med učiteljevanjem na Konservatoriju in Glasbeni akademiji v Ljubljani / Slavko Osterc’s contribution to music theory and composition at the Conservatory and Music Academy in Ljubljana
Primož Kuret (Ljubljana): Polemika o kompozicijski šoli / The school of composition controversy
Ob 15.45 
Vodja: Nada Bezić
Lana Paćuka (Sarajevo): Socio-political discourses of the development of music education in BiH before and between the two world wars / Družbenopolitični diskurz razvoja glasbenega izobraževanja v Bosni in Hercegovini pred svetovnima vojnama in med njima
Ivana Medić (Beograd): Beginnings of the piano department at the Belgrade Academy of Music / Začetki oddelka za klavir na Akademiji za glasbo v Beogradu
Marjana Vajngerl (Maribor): Pomen Janka Ravnika v slovenski klavirski pedagogiki / The importance of Janko Ravnik to piano teaching in Slovenia

Pomembne informacije

Splošni pogoji