MEDNARODNI MUZIKOLOŠKI SIMPOZIJ

34. Slovenski glasbeni dnevi

4. april - 5. april 2019
10.00 - 16.00
Viteška dvorana, Križanke
Vstop prost

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.

Tema :
Konservatoriji v procesu profesionalizacije in specializacije glasbenega dela
Ob stoletnici ustanovitve ljubljanskega Konservatorija in osemdesetletnici Glasbene akademije 

Vodja simpozija: Jernej Weiss

Četrtek, 4. april 
Ob 9.15 
Pozdravna nagovora: 
Marko Vatovec (dekan Akademije za glasbo)
Jernej Weiss (vodja muzikološkega simpozija)
Ob 9.30 
Vabljeno predavanje
Hartmut Krones (Dunaj): Paris (1784/1796) – Prag (1808/1811) – Wien (1812/1817): Zur frühen Entwicklung musikpädagogischer Konzepte / Pariz (1784/1796)–Praga (1808/1811)–Dunaj (1812/1817): O preteklem razvoju glasbenopedagoških konceptov / Paris (1784–1796) – Prague (1808–1811) – Vienna (1812–1817): On the early development of music education concepts
Ob 10.00 
Vodja: Luba Kijanovska
Helmut Loos (Leipzig): Das Konservatorium der Musik zu Leipzig in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg / Konservatorij za glasbo v Leipzigu po prvi svetovni vojni / The Leipzig Conservatory of Music in the period after the First World War
Peter Andraschke (Giessen): Alte und Neue Musik in Praxis und Lehre an der Universität und Musikhochschule in Freiburg i.Br. / Stara in nova glasba v praksi ter poučevanje na Univerzi in Visoki šoli za glasbo v Freiburgu i. Br. / Old and New Music in practice and teaching at the University and Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau
Friedhelm Brusniak (Würzburg): 10 Jahre Internationale Leo-Kestenberg-Gesellschaft (IKG) / 10 let Mednarodnega združenja Lea Kestenberga (IKG) / 10 Years of the International Leo Kestenberg Society (IKG)
Ob 11.30 
Vodja: Helmut Loos
Jana Lengová (Bratislava): Das Konservatorium in Bratislava und die ersten drei Jahrzehnte seiner Tätigkeit (1919–1949): Persönlichkeiten, Struktur, Bedeutung / Konservatorij v Bratislavi in prva tri desetletja njegove dejavnosti (1919–1949): osebnosti, struktura, pomen / The Conservatory in Bratislava and the first three decades of its work (1919–1949): people, structure, significance
Luba Kijanovska, Zoryana Lastovetska-Solanska (Lvov): The Lviv Conservatory between the two world wars as a model of post-Habsburg musical education / Konservatorij v Lvovu med svetovnima vojnama kot model posthabsburškega glasbenega izobraževanja
Luisa Antoni (Trst): Trst in Gorica / Trieste and Gorizia

Ob 14.30 
Vodja: Ivana Medić
Niall O’Loughlin (Loughborough): In the shadow of Parry, Mackenzie and Stanford – musical composition studies in the principal London conservatories from 1918 to 1945 / V senci Parryja, Mackenzieja in Stanforda – študij glasbene kompozicije na glavnih londonskih konservatorijih med letoma 1918 in 1945
Wolfgang Marx (Dublin): Irish conservatories during the interwar period / Irski konservatoriji v medvojnem obdobju
Jacques Amblard (Aix-Marseille): “Messiaen’s progress” and the Conservatoire de Paris (1919–1945) / »Messiaenov napredek« in pariški Konservatorij (1919–1945)
Ob 16.00 
Vodja: Lana Paćuka
Antigona Rădulescu (Bukarešta): Towards a genuine university status: The National University of Music in Bucharest between the two world wars (1918–1940) / Pravemu univerzitetnemu statusu naproti: Narodna univerza za glasbo Bukarešta med obema vojnama (1918–1940)
Danutė Petrauskaitė (Klaipėda): From courses to a conservatory: Issues of institutionalisation of musical education in Lithuania (1919-1949) / Od tečajev do konservatorija: težave pri institucionalizaciji glasbenega izobraževanja v Litvi (1919–1949)
Vita Gruodyte (Vilna): Visions of Lithuanian music education / Vizije litovskega glasbenega izobraževanja

Petek, 5. april
Ob 10.30 
Vodja: Branka Rotar Pance
Jernej Weiss (Ljubljana–Maribor): Prelom na glasbeni sceni po letu 1918 na Slovenskem / A turning point in musical life after 1918 in Slovenia
Nada Bezić (Zagreb): Konservatorij Hrvaškega glasbenega zavoda v Zagrebu in Konservatorij Glasbene matice v Ljubljani – primerjava / The conservatory of the Croatian Music Institute in Zagreb and the conservatory of the Glasbena Matica in Ljubljana – a comparison
Ob 11.30
Vodja: Jernej Weiss
Branka Rotar Pance (Ljubljana): Pouk glasbenih predmetov v obdobju od ustanovitve Konservatorija Glasbene matice do formiranja Glasbene akademije / The teaching of musical subjects in the period from the establishment of the Conservatory of the Glasbena Matica to the formation of the Music Academy
Darja Koter (Ljubljana): Proces ustanavljanja in prva leta delovanja Glasbene akademije v Ljubljani (1939–1945) / The founding of the Music Academy in Ljubljana and its first years of activity (1939–1945)
Ob 14.30 
Vodja: Darja Koter
Ivan Florjanc (Ljubljana): Glasbenoteoretski in kompozicijski prispevek Slavka Osterca med učiteljevanjem na Konservatoriju in Glasbeni akademiji v Ljubljani / Slavko Osterc’s contribution to music theory and composition at the Conservatory and Music Academy in Ljubljana
Primož Kuret (Ljubljana): Polemika o kompozicijski šoli / The school of composition controversy
Ob 15.45 
Vodja: Nada Bezić
Lana Paćuka (Sarajevo): Socio-political discourses of the development of music education in BiH before and between the two world wars / Družbenopolitični diskurz razvoja glasbenega izobraževanja v Bosni in Hercegovini pred svetovnima vojnama in med njima
Ivana Medić (Beograd): Beginnings of the piano department at the Belgrade Academy of Music / Začetki oddelka za klavir na Akademiji za glasbo v Beogradu
Marjana Vajngerl (Maribor): Pomen Janka Ravnika v slovenski klavirski pedagogiki / The importance of Janko Ravnik to piano teaching in Slovenia

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.