Eva Dolinšek, čembalo
Vasilij Meljnikov, violina, 10. 8. 2023