Eva Dolinšek, harpsichord
Vasilij Meljnikov, violin, 10. 8. 2023