XX. Mednarodna likovna kolonija

16. julij - 21. julij 2017
Križanke
Vstop prost

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Seznam Likovnih kolonij 1998-2017

Tomo Vran, selektor

Udeleženci:

Jelka FlisSlovenija
Samo, Slovenija
Aleš Sedmak, Slovenija
Lanzaretti Alberto, Italija
David Hinchliffe, Avstrija
Majda Skrinar, Slovenija
Manfred Mörth, Avstrija
Ulrike Kasper, Nemčija

Otvoritev XX. Mednarodne likovne kolonije: 21. 7. 2017, ob 12.00, Viteška dvorana, Križanke

Pred dvajsetimi leti, ko smo snovali popestritev Ljubljanskega festivala tudi z dejavnostjo iz področja vizualnih umetnosti, smo lahko samo upali, da bo projekt Mednarodne likovne delavnice tako zaživel in prinesel odlične rezultate – predvsem pa, da bo tudi med likovnimi umetniki v tujini tako zaslovel. Festival Ljubljana je vključno z letošnjimi umetniki gostil že stošestdeset ustvarjalcev – osemdeset iz tujih držav in osemdeset iz Slovenije. Rezultat vsega tega pa je nastanek bogate stalne zbirke likovnih del oziroma – Ljubljana Festival Collection.

Tovrstna likovna delavnica je ena redkih, ki je izrazito urbana in verjetno tudi ena redkih, ki slikarjem nudi tako idealne pogoje dela. Že sama lokacija Pergole v Plečnikovih Križankah, kjer slikarji ustvarjajo, se po vsej verjetnosti nahaja na neki izrazito pozitivni točki. Točki, ki nedvomno izžareva močno pozitivno in ustvarjalno energijo. V tem času, pa se le ta dopolnjuje še z festivalskim dogajanjem – glasbenim in gledališkim in ta sinergija ustvari idealno stimulacijo za vizualnega umetnika.

Vizualni jezik prav tako kot vsi ostali umetniški jeziki namreč črpa iz iste poetike in vizualna percepcija ni determinirana samo z materialnimi faktorji ampak tudi s kulturnimi oziroma s spominom. Impulzi, ki te kodirane in modificirane »slike« v naših možganih stimulirajo, da začenjajo postajati same dejavne v procesu kreativnosti so lahko raznovrstni. Večina umetnikov ustvarjalcev in poustvarjalcev zagotavlja, da so v trenutkih, kjer se istočasno prepleta več umetniško izraznega dogajanja tudi sami bolj ustvarjalni. Znano je, da se ustvarjalni proces v človeku ne naslanja samo na racionalni del zavesti, ampak črpa predvsem iz iracionalnega dela, torej senzitivnosti, impulzivnosti, intuitivnosti, nagonskosti – skratka iz sveta čustev. V trenutku, ko se vizualni umetnik postavi pred belo prazno platno mora angažirati vse svoje psihične in fizične sposobnosti in začarati platno, če želi doseči zaželen končni rezultat. Nobena »inspiracija« v klasičnem oziroma romantičnem smislu mu ne zagotavlja uspeha – inspiracija namreč ni nič drugega kot nadaljevanje lastnega razmišljanja – popeljati ga morajo emocije.

Letos se bodo s temi emocijami spoprijemali: DAVID HINCHLIFFE iz Avstralije, iz Francije prihaja dr. ULRIKE KASPER, iz Italije LANZARETTTI ALBERTO, iz Avstrije pa MANFRED MÖRTH. Slovenski udeleženci so pa: MAJDA SKRINAR, JELKA FLIS, ALEŠ SEDMAK ter SAMO.

Tudi letos se nam bo pridružil znani multimedijski umetnik LADO JAKŠA, ki nas bo spremljal ves teden. Na otvoritvi razstave ob zaključku likovne kolonije pa bo skozi svoj umetniški pogled glasbeno – vizualno predstavil posameznega avtorja in njegovo delo. Vsem udeležencem želim veliko ustvarjalnega navdiha in prijetnega druženja. Upam, da nam bo vreme tudi letos naklonjeno in da bi letošnje ustvarjalce Ljubljana očarala tako, kot je njihove predhodnike doslej.

Tomo Vran,
Selektor

Pomembne informacije

Splošni pogoji