Pihalna orkestra na Kongresnem trgu

31. maj 2018
20.00
Kongresni trg
Brezplačen vstop

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

GODBA SLOVENSKIH ŽELEZNIC ZIDANI MOST 
Franci Lipovšek, dirigent

Program:

James Barnes: Symphonic Oveture

Steve Shafer: Prism

M.Sepe-D.Velkavrh; prir. V. Štrucl: Med iskrenimi ljudmi
Solistka: Alenka Godec

O. Pestner; prir. P. Tovornik: Ljubim te Slovenija
Solist: Janez Krivec

E. Hawkinns; prir. R. Pelc: Oh happy day
Solista: Janez Krivec in Alenka Godec

POLICIJSKI ORKESTER 
Nejc Bečan, dirigent

Solist: Nace Kogej, sopran saksofon

Program:

T. Doss: MAGIC OVERTURE

Q. Jones / J. Lubbock / S. Nestico / N. Bečan: GRACE
Solist: Nace Kogej

P. Dzon: RUMANIAN DANCES

P. Sparke: SUNRISE AT ANGEL’S GATE

S. & V. Avsenik / B. Adamič / V. Mustajbašić: SONČNA BRDA

D. Hartman / N. Bečan: RELIGHT MY FIRE

M. Jackson / K. Morita: SMOOTH CRIMINAL

N. Bečan: WALKING BY

 

Koncertni večer na Kongresnem trgu zaznamuje spoj dveh izstopajočih slovenskih pihalnih orkestrov. Godbo Slovenskih železnic Zidani Most so leta 1902 v Zidanem Mostu ustanovili železničarji. Godbeniki in godbenice nizajo uspehe in zgledno vzdržujejo dolgoletno tradicijo železničarske godbe. Začetki delovanja Policijskega orkestra segajo v leto 1948, ko je bila ustanovljena Godba ljudske milice. Sledilo je leto 1994, ko je slovenska vlada takratni glasbeni sestav imenovala za uradni protokolarni orkester Republike Slovenije, ki se od leta 2001 uradno imenuje Policijski orkester. Poleg državnih protokolarnih obveznosti prireja koncerte ter nastopa za Policijo in Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije ter s svojim delovanjem povezuje Policijo in slovenske državljane. Doslej je izvedel okoli 12.000 nastopov, samo v letu 2016 pa je imel 307 uspešnih nastopov doma in v tujini.

Pomembne informacije

Splošni pogoji