Tomaž Svete: Antigona*

Koncertna izvedba opere

18. april 2018
19.30
Dvorana Marjana Kozine, Slovenska filharmonija
19, 14, 8 €

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Tomaž Svete: ANTIGONA*

Koncertna izvedba opere

Libreto: Jurij Souček po drami Dominika Smoleta

Tomaž Štular, basbariton ………….. Kreon
Saša Čano, bas ……………. Teiresias
Urška Arlič Gololičič, sopran …………. Ismena
Darko Vidic, bariton……………… Haimon
Rok Bavčar, bariton ………….. Stražnik
Martina Robinšak, sopran ……….Paž, glasnik

Mešani pevski zbor Glasbene matice

Simfonični orkester RTV Slovenija
Dirigent: Simon Krečič

* krstna izvedba

Ob 100. obletnici ustanovitve ljubljanskega opernega ansambla bo na 33. Slovenskih glasbenih dnevih premierno zazvenelo leta 2014 dokončano operno delo Antigona najvidnejšega sodobnega slovenskega opernega skladatelja Tomaža Sveteta (1956). Leta 2016 je za zaokrožen glasbeno-scenski opus prejel prestižno Kozinovo nagrado, v obrazložitvi katere je komisija med drugim izpostavila njegovo individualnost pri iskanju novih zvočnih možnosti, obogatenih s filozofskimi in humanističnimi pogledi na umetnost in svet. Z Antigono, Svetetovi osmi operi izmed desetih ustvarjenih in obenem tretji, s katero se je oprl na stare Grke, skuša skladatelj nadgraditi humanistično noto svoje najuspešnejše in mednarodno nagrajene opere Kriton po Platonovem dialogu. Znamenito mitološko zgodbo o junakinji visoke morale, ki se zavestno upre kralju in kljub tveganju prisluhne svoji vesti, je Sofoklej uporabil v tragediji Antigona. Sofoklejevo snov je v svoji istoimenski drami obnovil Dominik Smole, po katerem je Jurij Souček (1929) ustvaril operni libreto za Svetetovo Antigono. Kot je zapisal skladatelj, se osrednje vozlišče dramskega dogajanja kaže v »razpetosti med materializmom in idealizmom, med svetom ozke in omejene malomeščanske realnosti in med iskanjem drugačnega smisla sveta v smislu iskanja lastne identitete. Najbolj me je pritegnila vloga Kreona, ki se mora odločiti med ljubeznijo in dolžnostjo. Kot najbolj tragičen lik te drame na koncu zaduši človeka v sebi in obsodi Antigono na smrt, ker je, sledeč svoji moralni obvezi, vsem na očeh pokopala brata Polinejka, s tem pa prelomila poslušnost kraljevemu ukazu. V širšem pomenu: poslušnost družbenim normam.« Zanimivost libreta po Smoletovi drami je odsotnost Antigone kot dramskega lika na odru in obenem njena nenehna navzočnost z epskim pripovedovanjem o njej. »Različnost do Sofoklejevega izvirnika in modernistični pristop v drami se kažeta tudi skozi razvojne spremembe dramskih likov, ki niso statično upodobljeni; nespremenjen pa ostaja osnovni konflikt. Vloga zbora v smislu nosilca moralno etične funkcije se izgublja, človek se mora odločati sam,« še dodaja Svete. Opera želi podati temeljno in aktualno sporočilo o pomenu moralno-etične zavezanosti, brez katere bodo »obstoječi sistemi in strukture odžagali vejo, na kateri sami sedijo«. Svetetova Antigona v treh dejanjih bo prvič zazvenela v polscenski izvedbi z izvrstnimi solisti SNG Opere in baleta Ljubljana: Urško Arlič Gololičič, dejavno tudi na mednarodnih opernih odrih, in Sašo Čanom hrvaškega rodu, ki je kariero opernega solista začel v Operi HNK v Osijeku. Med člani ljubljanske Opere bo nastopil tudi pevec mlajše generacije Rok Bavčar, sodelujejo pa še Tomaž Štular, član Zbora Slovenske filharmonije, Martina Robinšak, ter večkratni gostujoči solist obeh slovenskih opernih hiš baritonist Darko Vidic. Glasbeni korpus v sestavi pevskih solistov, Mešanega pevskega zbora Glasbene matice ter Simfoničnega orkestra RTV Slovenija bo vodil uveljavljeni dirigent Simon Krečič, ki je od leta 2013 v opernem svetu dejaven tudi kot umetniški vodja Opere SNG Maribor.

Helena Filipčič Gardina

Pred koncertom bo v Dvorani Marjana Kozine potekal pogovor s Tomažem Svetetom. Moderator pogovora bo Primož Trdan. 

Pomembne informacije

Splošni pogoji