Predstavitev strokovne monografije o dirigentu Marku Munihu »Moje izrazno sredstvo so roke«

19. april 2016
13.00
Viteška dvorana, Križanke
Odprto za javnost

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Predstavitev strokovne monografije o dirigentu Marku Munihu »Moje izrazno sredstvo so roke« . Umetniška pot Marka Muniha.

Avtorica: dr. Sonja Kralj Bervar
Založba: Didakta
Oblikovalec: Klemen Kunaver
Urednik: Zdravko Duša
Sofinancer: Javna agencija za knjigo Republike Slovenije
Izid knjige so podprli: Riko d.o.o., Festival Ljubljana in Javni sklad za kulturne dejavnosti RS.

Monografija Sonje Kralj Bervar o umetniški poti dirigenta in zborovodje Marka Muniha je nastala na pobudo maestra ob njegovem osemdesetem jubileju. Gradivo zanjo so predstavljali maestrov bogati osebni arhiv, pogovori z njim, podatki iz arhivov Slovenske filharmonije, Radiotelevizije Slovenija in Narodne in univerzitetne knjižnice, časopisni članki in kritike ter prispevki njegovih glasbenih sopotnikov.

Začetek prinaša avtoričin pogled na umetniško pot Marka Muniha in njegov prispevek k bogatitvi slovenskega glasbenega življenja.

Nato se v kronološkem vrstnem redu posveča njegovemu umetniškemu razvoju od glasbenih začetkov, študija dirigiranja v razredu dr. Danila Švare na ljubljanski Akademiji za glasbo ter izpopolnjevanja pri slovitem Lovru von Matačiću v Frankfurtu, v nadaljevanju pa njegovim dosežkom na profesionalni poti.

Poglavja, ki zaznamujejo njegovo sodelovanje s Slovensko filharmonijo, Akademskim pevskim zborom Tone Tomšič, Komornim zborom Radiotelevizije Ljubljana in Radiem Ljubljana na začetku prinašajo strnjen vsebinski pregled, ki priložnostnim bralcem postreže s temeljnimi podatki, v nadaljevanju pa se besedilo poglavij posveča natančnejšemu opisu pomembnih mejnikov na umetnikovi poti in jih ilustrira z navajanjem kritiških pogledov nanje.

Citat iz naslova monografije je maestrov. Napoveduje vodilni motiv monografije, ki ga predstavljajo njegove misli iz različnih življenjskih in profesionalnih obdobij. Te skupaj z bogatim slikovnim in drugim gradivom ter izvirno oblikovalsko rešitvijo Klemena Kunaverja, ki vsako poglavje uvede s stilizirano fotografijo mojstrove roke, celotno knjigo pa odene v barve njegove domače Soče,  ponujajo komplementarno razširjen pogled v njegov umetniški in življenjski credo.

Ob zaključku monografije so predstavljeni njegov prispevek k razvoju ljubiteljske zborovske kulture, misli uglednih glasbenih umetnikov in snovalcev glasbenega življenja, ki so del glasbene poti prehodili z njim, ter recenziji dr. Matjaža Barba in mag. Pavla Mihelčiča.

Možnosti nadaljnjih muzikoloških raziskovanj predstavljajo priloge s seznamom pomembnejših koncertov Marka Muniha, seznamom krstnih izvedb slovenskih ustvarjalcev ter seznamom posnetkov, ki so nastali pod njegovo taktirko in jih hrani arhiv RTV Slovenija.

Kljub stvarni objektivnosti besedilo vendarle ni suhoparno, ampak živo, sočno, svetlo in privlačno. Bogatijo ga številna osebna pričevanja, spomini, življenjske izkušnje in človeška toplina. Tudi v risanju najglobljih vprašanj človekove eksistence, osmišljanju temeljnih bivanjskih dilem in razstavljanju estetsko-filozofskih dvomov ostaja besedilo neposredno, zgovorno in jasno. Avtorica pričujoče monografije ohranja tako privlačen slog za najširši krog bralstva, strokovna neoporečnost besedila pa zagotavlja, da bo knjiga nespregledljiv vir tudi poznejšim glasbenim raziskovalcem.

Dr. Matjaž Barbo

 

Knjigo odlikujejo natančni podatki in tudi citati iz glasbenih kritik, mnenj, vtisov in iskrenih besednih zapisov. Posebno vrednost imajo mnenja Munihovih sopotnikov, zapisana v nadaljevanju knjige, ki dokazujejo, da je bilo Munihovo delo s strani njegovih sodobnikov spremljano vedno spoštljivo. Da lahko to dejstvo občuti bralec knjige s tako povednim naslovom kot ga nosi knjiga, je zagotovo zasluga ugledne avtorice, ki je znala prisluhniti celo neizrečenim besedam dirigenta in maestra Marka Muniha.

Besede niso glavno dirigentovo orožje, vse je v njegovih rokah. Knjiga to pripoveduje.

Mag. Pavel Mihelčič

 

Foto galerija

Pomembne informacije

Splošni pogoji