Predstavitev knjige: ZGODOVINA GLASBE NA SLOVENSKEM 3
Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918

22. april 2022
17:00
Viteška dvorana, Križanke
Vstop prost

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Tretji zvezek Zgodovine glasbe na Slovenskem, ki nosi podnaslov Glasba na Slovenskem med letoma 1800 in 1918, je del večjega projekta, v katerem so v štirih knjigah orisane osnovne poteze razvoja glasbene kulture na slovenskem ozemlju, od prazgodovine do sodobnosti. Podobno kot drugi zvezki te zbirke je tudi ta nastajal s sodelovanjem številnih slovenskih muzikologov. Vsebinsko zasnovo zvezka je izvorno pripravila dr. Nataša Cigoj Krstulović, po njeni predčasni upokojitvi pa je delo v začrtanih okvirih dokončal dr. Aleš Nagode. Pri nastajanju knjige je sodeloval reprezentativen izbor raziskovalcev, ki so v zadnjih desetletjih s svojimi raziskavami ključno prispevali k boljšemu vpogledu v zgodovino glasbe 19. stoletja.
Nova izdaja poskuša zajeti glasbeno kulturo 19. stoletja na Slovenskem čim bolj celovito. Prinaša vrsto prispevkov, ki vzporedno opazujejo dve njeni komponenti. Na eni strani je to javno in zasebno izvajanje glasbe, ki je bilo zaradi političnih danosti slovenskega ozemlja v tem času izredno močno vpeto v kulturni prostor avstrijskega cesarstva. Pri tem so v ospredju predvsem podobnosti in specifike v primerjavi s širšim srednjeevropskim in evropskim okvirom.
Na drugi strani pa se prispevki posvečajo tudi skladateljski ustvarjalnosti, ki se je skozi stoletje postopoma izvijala iz nebogljenega dopolnila v vedno bolj enakovreden prispevek k evropski produkciji. Zgodovinopisni pogled je zajel tudi nekoliko širši izbor glasbenih zvrsti. Ob že tradicionalno upoštevanih zvrsteh umetniške glasbe sta novost predvsem prispevka o glasbi za družabni ples ter o razmerju med ljudsko in umetno glasbo.
Knjiga poskuša doseči dva cilja. Najprej podaja posodobljen pregled slovenske glasbene preteklosti, ki vključuje spoznanja, ki so jih prinesle muzikološke raziskave slovenske glasbe 19. stoletja v zadnjih desetletjih. Hkrati pa poskuša odpraviti nekatere ideološke in metodološke popačitve, ki so bile tako rekoč samoumevne v starejšem muzikološkem pisanju.
Nastalo je delo, ki je uporabno tako za znanstveno in strokovno javnost kot tudi za vsakega izobraženca ali ljubitelja, ki ga zanima glasbena kultura 19. stoletja na Slovenskem.

doc. dr. Aleš Nagode

Pomembne informacije

Splošni pogoji