Glasbena društva v dolgem 19. stoletju: Med ljubiteljsko in profesionalno kulturo


Mednarodni muzikološki simpozij

21. april - 22. april 2022
Različni termini
Viteška dvorana, Križanke
Vstop prost
  Ogled video posnetka

  Ogled video posnetka

  Ogled video posnetka

  Ogled video posnetka

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Četrtek, 21. april

Ob 9.15
Pozdravna nagovora:
Veronika Brvar (predsednica Glasbene matice Ljubljana)
Jernej Weiss (vodja Muzikološkega simpozija)

Ob 9.30–10.00
Vabljeno predavanje:
Friedhelm Brusniak (Würzburg): Ustanovitev nemške zborovske zveze leta 1862 in “avstrijska težava”: razmislek o novih težnjah v zgodovinskih raziskavah zborovskega petja

Ob 10.00–10.50
Vodja: Wolfgang Marx
Helmut Loos (Leipzig): O kulturnem in političnem pomenu nemških moških pevskih zborov
Hartmut Krones (Dunaj): “Levi” in “desni” amaterski zbori in njihovi politični cilji na Dunaju v 19. stoletju

Ob 11.00–11.50
Vodja: Hartmut Krones
Luba Kijanovska – Teresa Mazepa (Lvov): Funkcije glasbenih društev v večnacionalnem družbeno kulturnem okolju (na primeru galicijskega glasbenega društva)
Viktor Velek (Ostrava): Matej Hubad v okviru glasbenega življenja slovanskih društev na Dunaju

Ob 14.00–14.50
Vodja: Helmut Loos
Niall O’Loughlin (Loughborough): Londonska Filharmonična družba in njen prispevek k vnovični obuditvi britanskih skladateljev v 19. stoletju
Wolfgang Marx (Dublin): Glasbena kultura in raziskave na Irskem v 19. stoletju

Ob 15.00–15.50
Vodja: Viktor Velek
Michal Ščepán (Bratislava): Vloga glasbenih društev v glasbenem življenju Bratislave 19. stoletja
Danute Petrauskaite (Vilna): Pomen litovskih društev za razvoj nacionalne glasbene kulture in državnosti

 Ob 16.00–16.50
Vodja: Niall O‘Loughlin
Lana Šehović (Sarajevo): Obiski dunajskih pevskih društev v Sarajevu – priložnost za preoblikovanje koncertne dejavnosti, za katero so skrbela lokalna društva konec 19. stoletja?
Nada Bezić (Zagreb): Podobnosti in razlike: primerjava Glasbene matice Ljubljana in glasbenih društev v Zagrebu (Hrvaški glasbeni zavod in Hrvaško pevsko društvo »Kolo«) v obdobju do prve svetovne vojne

Petek, 22. april

 Ob 9.00–9.30
Vabljeno predavanje:
Katja Škrubej (Ljubljana): Temelj svobodne države je svobodno društvo? Kontinuitete in prelomi po letu 1849

Ob 9.30–10.45
Vodja: Luisa Antoni
Maruša Zupančič (Ljubljana): Vloga in prispevek priseljenih glasbenikov v glasbenih društvih na Slovenskem do razpada Avstro-Ogrske
Jernej Weiss (Ljubljana – Maribor): Prispevek čeških glasbenikov k oživitvi glasbene dediščine Iacobusa Handla – Gallusa na Slovenskem
Matjaž Barbo (Ljubljana): Alfred Khom, prizadevni zborovodja, spretni skladatelj in izkušeni glasbenik, razpet med pevskimi omizji in filharmoničnimi prizadevanji

Ob 11.00–11.50
Vodja: Matjaž Barbo
Luisa Antoni (Trst): Delovanje slovenskih, italijanskih in avstrijskonemških društev v Trstu v 19. stoletju
Darja Koter (Ljubljana): Družbeno-politična vloga in kulturnoizobraževalno poslanstvo ptujskih glasbenih društev druge polovice 19. stoletja ter njihov vpliv na Glasbeno matico Ptuj

Ob 14.00–14.50
Vodja: Darja Koter
Vlasta Stavbar (Maribor): Doba čitalniškega rodoljubja: Slovanska čitalnica v Mariboru
Manja Flisar Šauperl (Maribor): Glasbena matica Maribor (1919–1948)

 Ob 15.00–16.15
Vodja: Jernej Weiss
Špela Lah (Ljubljana): Pevski zbor Glasbene matice in zlato obdobje slovenske zborovske poustvarjalnosti
Katarina Zadnik (Ljubljana): Harmonija, kontrapunkt in oblikoslovje od ustanovitve Glasbene matice do Akademije za glasbo
Mojca Kovačič (Ljubljana): Pretekla zvočnost Glasbene matice Ljubljana: etnomuzikološka raziskava posnetkov na gramofonskih ploščah

Pomembne informacije

Splošni pogoji