Mednarodni muzikološki simpozij

Vloga nacionalnih opernih gledališč v 20. in 21. stoletju: Ob 100. obletnici otvoritve Opere Narodnega gledališča v Ljubljani

16. april - 18. april 2018
Viteška dvorana, Križanke
Brezplačen vstop

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

MEDNARODNI MUZIKOLOŠKI SIMPOZIJ 

Tema:

VLOGA NACIONALNIH OPERNIH GLEDALIŠČ V 20. IN 21. STOLETJU: OB 100. OBLETNICI OTVORITVE OPERE NARODNEGA GLEDALIŠČA V LJUBLJANI 

Vodja simpozija: Jernej Weiss

Odprto za javnost

 

Ponedeljek, 16. aprila 

Ob 10.00

Pozdravna nagovora: 

Peter Sotošek Štular  (ravnatelj SNG Ljubljana)

Jernej Weiss (vodja muzikološkega simpozija)

 

Ob 10.15

Vodja: Primož Kuret

Helmut Loos (Leipzig): Tempel und Kathedralen für die ernste und heilige Musik. Opern- und Konzerthäuser und ihre Ikonographie / Svetišča in stolnice za resno in sveto glasbo. Operne in koncertne hiše ter njihova ikonografija

Hartmut Krones (Dunaj / Vienna): Die Wiener Volksoper als „nationale Spielstätte“ 

Ob 11.30

Vodja: Helmut Loos

Vladimír Zvara (Bratislava): Searching for opera’s raison d’être: History of the Slovak National Theatre revisited / Iskanje smisla v operi: ponoven pregled zgodovine Slovaškega narodnega gledališča

Vladimir Gurevich (Sankt Peterburg / Saint Petersburg): Zwischen Vergangenheit und Zukunft: Mariinski Theater – 21. Jahrhundert / Med preteklostjo in sedanjostjo: Mariinsko gledališče – 21. stoletje

Luba Kyyanovska (Lvov / Lviv): Opera as a market: performance as a marketing move / Opera kot trg: predstava kot marketinška poteza

Ob 14.30

Vodja: Susanne Kogler

Wolfgang Marx (Dublin): Opera in Ireland – A Continuing Struggle for Acceptance / Opera na Irskem – nenehen boj za priznanje

Lauma Mellēna-Bartkeviča (Riga): Opera and national culture in Latvia: centenary balance / Opera in narodna kultura v Latviji: stoletna bilanca

Florinela Popa (Bukarešta / Bucharest): On the Romanian Opera, Bucharest: One Author, Two Views / O Romunski operi v Bukarešti: en avtor, dva pogleda

Ob 16.00

Vodja: Wolfgang Marx

Susanne Kogler (Gradec / Graz): Contemporary Opera in 20th and 21st Century Austria: A Critical Case Study / Sodobna opera v Avstriji 20. in 21. stoletja: kritična študija primera

Vita Gruodyte (Vilna / Vilnius): Opera Without Theatre / Opera brez operne hiše

Jacques Amblard (Aix–Marseille): The 21st century: operas and childhood / 21. stoletje: opere in otroštvo

 

Torek, 17. april 

Ob 10.00

Vodja: Hartmut Krones

Helena Spurná – Lubomír Spurný (OlomoucBrno): National Stereotypes in Czech Opera 1860–1945 / Nacionalni stereotipi v češki operi 1860–1945

Lenka Křupková, Jiří Kopecký (Olomouc): Das Olmützer Provinztheater und seine Bindungen an Marburg und Laibach. Das Olmützer Operntheater als Modell zur Herausbildung eines nationalen Theaters im Rahmen der Österreichischen Monarchie / Olomuško provincialno gledališče ter njegove naveze z Mariborom in Ljubljano. Olomuško operno gledališče kot model za oblikovanje narodnega gledališča v avstrijski monarhiji

Biljana Milanović (Beograd / Belgrade): Opera Productions of the Belgrade National Theatre at the Beginning of the 20th Century Between Political Rivalry and Contested Cultural Strategies / Operne produkcije v beograjskem Narodnem gledališču na začetku 20. stoletja med političnim rivalstvom in spornimi kulturnimi strategijami

Ob 11.30

Vodja: Jernej Weiss

Ivano Cavallini (Palermo): The Italian ‘National Opera’ Imagined from a Southern Slavic Viewpoint: Franjo Kuhač and Josip Mandić / Italijanska »narodna opera« z vidika južnih Slovanov: Franjo Kuhač in Josip Mandić

Cristina Scuderi (Gradec / Graz): What archival documents tell us about Eastern Adriatic theaters and operatic production system at the dawn of the 20th Century / Kaj nam arhivski dokumenti povejo o gledališčih in sistemu operne produkcije ob vzhodnem Jadranu na pragu 20. stoletja

Nada Bezić (Zagreb): Zagrebška in Ljubljanska opera med drugo svetovno vojno – primerjava / The Zagreb Opera and the Ljubljana Opera during the Second World War – a comparison

 

Sreda, 18. aprila 

Ob 10.00

Vodja: Ivan Florjanc

Matjaž Barbo (Ljubljana): Operna »vožnja domov« Emila Hochreiterja / Emil Hochreiter’s operatic “homeward journey”

Darja Koter (Ljubljana): Ciril Debevec – prvi poklicni operni režiser na Slovenskem / Ciril Debevec – the first professional opera director in Slovenia

Primož Kuret, Jernej Weiss (Ljubljana, Ljubljana–Maribor): Václav Talich in Friderik (Fritz) Reiner: slovita dirigenta, ki sta svojo umetniško pot začela v Ljubljani / Václav Talich and Fritz Reiner: two famous conductors who began their artistic careers in Ljubljana

Ob 11.30

Vodja: Matjaž Barbo

Aleš Gabrič (Ljubljana): Ustanovitev Opere Narodnega gledališča v Ljubljani v sklopu izgradnje osrednjih narodnih kulturnih ustanov / The founding of the National Theatre Opera in Ljubljana as part of the construction of the principal national cultural institutions

Gregor Pompe (Ljubljana): Repertoarna analiza ljubljanskega opernega uprizarjana od ustanovitve Dramatičnega društva do danes / Analysis of the Ljubljana operatic repertoire from the founding of the Dramatic Society to the present day

Tjaša Ribizel (Ljubljana): Recepcija izvedenega programa ljubljanske Opere skozi oči glasbene kritike dnevnega časopisja od konca druge svetovne vojne do šestdesetih let / Reception of the programme of the Ljubljana Opera through the eyes of music critics writing in the daily press from the end of the Second World War to the 1960s

Ob 14.30

Vodja: Darja Koter

Ivan Florjanc (Ljubljana): Kogojev inovativni kompozicijski prispevek v slovenski operi v začetku 20. stoletja / Kogoj’s innovative contribution to Slovene opera at the start of the twentieth century

Niall O’Loughlin (Loughborough): The European Musical Context of the Operas of Slavko Osterc / Evropski glasbeni kontekst oper Slavka Osterca

Andrej Misson (Ljubljana): Kratko razmišljanje o slovenski operi / A brief reflection on Slovene opera

Ob 16.00

Vodja: Gregor Pompe

Borut Smrekar (Ljubljana): Opera v samostojni Sloveniji / Opera in independent Slovenia

Tomaž Svete (Maribor): Pota in stranpota sodobne slovenske operne ustvarjalnosti / The highways and byways of contemporary Slovene opera

Vlado Kotnik (Koper): The Renovated Opera House That Leaks: The Postsocialist Ljubljana Opera and Ballet Theatre Reconstructed under the National Powers of Neoliberalism / Obnovljena operna hiša, ki pušča: postsocialistična Ljubljanska opera, obnovljena pod neoliberalistično državno oblastjo

Pomembne informacije

Splošni pogoji