Mednarodni muzikološki simpozij

16. april 2016
9.00 - 17.00
Viteška dvorana, Križanke
Odprto za javnost

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Tema:

GLASBENE MIGRACIJE: STIČIŠČE EVROPSKE GLASBENE RAZNOLIKOSTI

Uvodni nagovor: Julijana Bizjak Mlakar, Ministrica za kulturo

Vodja simpozija: Jernej Weiss

Ob 9.00

Vodja: Primož Kuret

Jim Samson (London): There and back: Circassians in Anatolia / Tja in nazaj: Čerkezi v Anatoliji

Hartmut Krones (Dunaj / Vienna): Orlando di Lassos weltliches Schaffen im Spiegel seiner Lebensstationen und stilistischen Interessen / Posvetno delo Orlanda di Lassa z vidika njegove življenjske poti in stilističnih interesov / Orlando di Lasso’s secular composition from the point of view of his life’s journey and his stylistic interests

Vladimir Gurevich (Sankt Peterburg / St. Petersburg): Antonio Lolli – auf der Route Bergamo-Stuttgart-St. Petersburg-Neapel / Antonio Lolli – na poti: Bergamo–Stuttgart–Sankt Peterburg–Neapelj / Antonio Lolli – on the road: Bergamo – Stuttgart – St. Petersburg – Naples

 

Ob 10.30

Vodja: Helmut Loos

Michael Walter (Gradec / Graz): Wandernde Operntruppen – Reisende, oder Migranten? / Potujoče operne skupine – popotniki ali migranti? / Wandering opera troupes – travellers or migrants?

Ingeborg Zechner (Salzburg): Opera in Nineteenth-Century London as a manifestation of operatic migration / Opera v Londonu v 19. stoletju kot posledica opernih migracij

Cristina Scuderi (Gradec / Graz): From the theatre to the church: some remarks on the censorship upon operatic style at the time of the Cecilian regimentation / Od gledališča do cerkve: nekaj komentarjev o cenzuri opernega stila v času cecilijanskega nadzora

 

Ob 14.00

Vodja: Hartmut Krones

Helmut Loos (Leipzig): Leipzig und seine Musikverleger als Attraktion / Leipzig in njegovi glasbeni založniki kot atrakcija / Leipzig and its music publishers as an attraction

Luba Kyyanovska (Lvov / Lviv): Lviv (Lemberg) in Galicia – a meeting place of national culture in the XIX. century / Lvov v Galiciji – zbirališče narodne kulture v 19. stoletju

Peter Andraschke (Giessen): Egon Wellesz in Wien und Oxford. Stationen eines Lebens / Egon Wellesz na Dunaju in v Oxfordu. Postaje življenja / Egon Wellesz in Vienna and Oxford. Stages of a life

 

Ob 15.30

Vodja: Jim Samson

Niall O’Loughlin (Loughborough): Escape from Catalonia: the Composing Experience of Roberto Gerhard / Beg iz Katalonije: izkušnja skladateljstva Roberta Gerharda

Philip Ross Bullock (Oxford): Arthur Lourie’s Songs: Russian Origins and Exilic Afterlives / Samospevi Arthurja Louriéja: ruske korenine in kasnejša življenja v izgnanstvu

Katerina Levidou (Atene–London / Athens-London): In the Spirit of Exile: On Arthur Lourié’s Interwar Spirituality / V duhu izgnanstva: o medverski duhovnosti Arthurja Louriéja

Pomembne informacije

Splošni pogoji