Mednarodni muzikološki simpozij

16. april 2016
9.00 - 17.00
Viteška dvorana, Križanke
Odprto za javnost

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.

Tema:

GLASBENE MIGRACIJE: STIČIŠČE EVROPSKE GLASBENE RAZNOLIKOSTI

Uvodni nagovor: Julijana Bizjak Mlakar, Ministrica za kulturo

Vodja simpozija: Jernej Weiss

Ob 9.00

Vodja: Primož Kuret

Jim Samson (London): There and back: Circassians in Anatolia / Tja in nazaj: Čerkezi v Anatoliji

Hartmut Krones (Dunaj / Vienna): Orlando di Lassos weltliches Schaffen im Spiegel seiner Lebensstationen und stilistischen Interessen / Posvetno delo Orlanda di Lassa z vidika njegove življenjske poti in stilističnih interesov / Orlando di Lasso’s secular composition from the point of view of his life’s journey and his stylistic interests

Vladimir Gurevich (Sankt Peterburg / St. Petersburg): Antonio Lolli – auf der Route Bergamo-Stuttgart-St. Petersburg-Neapel / Antonio Lolli – na poti: Bergamo–Stuttgart–Sankt Peterburg–Neapelj / Antonio Lolli – on the road: Bergamo – Stuttgart – St. Petersburg – Naples

 

Ob 10.30

Vodja: Helmut Loos

Michael Walter (Gradec / Graz): Wandernde Operntruppen – Reisende, oder Migranten? / Potujoče operne skupine – popotniki ali migranti? / Wandering opera troupes – travellers or migrants?

Ingeborg Zechner (Salzburg): Opera in Nineteenth-Century London as a manifestation of operatic migration / Opera v Londonu v 19. stoletju kot posledica opernih migracij

Cristina Scuderi (Gradec / Graz): From the theatre to the church: some remarks on the censorship upon operatic style at the time of the Cecilian regimentation / Od gledališča do cerkve: nekaj komentarjev o cenzuri opernega stila v času cecilijanskega nadzora

 

Ob 14.00

Vodja: Hartmut Krones

Helmut Loos (Leipzig): Leipzig und seine Musikverleger als Attraktion / Leipzig in njegovi glasbeni založniki kot atrakcija / Leipzig and its music publishers as an attraction

Luba Kyyanovska (Lvov / Lviv): Lviv (Lemberg) in Galicia – a meeting place of national culture in the XIX. century / Lvov v Galiciji – zbirališče narodne kulture v 19. stoletju

Peter Andraschke (Giessen): Egon Wellesz in Wien und Oxford. Stationen eines Lebens / Egon Wellesz na Dunaju in v Oxfordu. Postaje življenja / Egon Wellesz in Vienna and Oxford. Stages of a life

 

Ob 15.30

Vodja: Jim Samson

Niall O’Loughlin (Loughborough): Escape from Catalonia: the Composing Experience of Roberto Gerhard / Beg iz Katalonije: izkušnja skladateljstva Roberta Gerharda

Philip Ross Bullock (Oxford): Arthur Lourie’s Songs: Russian Origins and Exilic Afterlives / Samospevi Arthurja Louriéja: ruske korenine in kasnejša življenja v izgnanstvu

Katerina Levidou (Atene–London / Athens-London): In the Spirit of Exile: On Arthur Lourié’s Interwar Spirituality / V duhu izgnanstva: o medverski duhovnosti Arthurja Louriéja

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.