Mednarodni muzikološki simpozij

18. april 2016
9.00 - 17.00
Viteška dvorana, Križanke
Odprto za javnost

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.

Ob 9.00

Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga (projekt HERA: Glasbene migracije)

Vodja: Vjera Katalinić

Katarina Trček (Ljubljana): Glasbene migracije na Slovenskem v 17. in 18. stoletju / Musical migrations in 17th and 18th century Slovenian lands

Metoda Kokole (Ljubljana): Kavalirsko potovanje v Italijo – eden od povzročiteljev evropskih glasbenih migracij v 18. stoletju / Gentlemen’s trips to Italy – one of the causes of European musical migrations in the 18th century

Nataša Cigoj Krstulović (Ljubljana): Gostovanje gledališke družbe Emanuela Schikanedra v Ljubljani / Emanuel Schikaneder’s theatre troupe’s stay in Ljubljana

 

Ob 10.30

Glasbene migracije v zgodnjem novem veku: na sotočju evropskega vzhoda, zahoda in juga (projekt HERA: Glasbene migracije)

Vodja : Metoda Kokole

Vjera Katalinić (Zagreb): Music Migrations in the 17th and 18th Centuries: Croatian Lands between Central Europe and the Mediterranean / Glasbene migracije v 17. in 18. stoletju: hrvaške dežele med Srednjo Evropo in Sredozemljem

Gesa zur Nieden (Mainz): Fortuna. Das Musikleben der Exulantenstadt Glückstadt im 17. und 18. Jahrhundert / Fortuna. Glasbeno življenje zatočiščnega mesta Glückstadt v 17. in 18. stoletju / Fortuna. The musical life of the “haven-city” of Glückstadt in the 17th and 18th centuries

Berthold Over (Mainz): “Voyage à Paris”. Christian IV. von Zweibrücken zwischen Akkulturation und Kulturtransfer / “Voyage à Paris”. Christian IV. von Zweibrücken med akulturacijo in prenosom kulture / “Voyage à Paris”. Christian IV of Zweibrücken between acculturation and cultural transfer

 

Ob 14.00

Vodja : Jernej Weiss

Lubomír Spurný (Brno): Music and Migration: Contribution to the History of Czech Modern Music (1870˗1945) / Glasba in migracije: prispevek k zgodovini češke moderne glasbe (1870–1945)

Lana Paćuka (Sarajevo): From “luggage culture” to universally accepted cultural commitment: the case of the musical life of Austro-Hungarian Sarajevo / Od “prtljažne kulture” do splošno sprejete kulturne obveze: primer glasbenega življenja v avstro-ogrskem Sarajevu

Fatima Hadžić (Sarajevo): The Musical Migration: Czech Musicians in Sarajevo / Glasbena migracija: češki glasbeniki v Sarajevu

 

Ob 15.30

Vodja: Lubomír Spurný

Jernej Weiss (Ljubljana–Maribor): “Bankirji, zdravniki, učitelji, duhovniki, glasbeniki, vsi Čehi, ljubezniva gospoda, ki nas bratski ljubi” / “Bankers, medical doctors, teachers, priests, musicians, all Czechs, kind gentlefolk who show us brotherly love”

Irena Gantar Godina (Ljubljana): Jan Lego, utemeljitelj slovensko-češkega sodelovanja / Jan Lego, the father of Slovene-Czech cooperation

Maruša Zupančič (Ljubljana): Migracije praških violinistov po Evropi med letoma 1811 in 1919 / The migrations of Czech violinists throughout Europe between 1811 and 1919

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.