Mednarodni muzikološki simpozij

19. april 2016
9.00 - 13.00
Viteška dvorana, Križanke
Odprto za javnost

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Ob 9.00

Vodja: Darja Koter

Ivan Florjanc (Ljubljana): Glasba: stičišče vsebinskih, časovnih in geografskih zidakov evropske glasbene identitete / Music: the crossroads where the elements of Europe’s musical identity meet: content, period and geography

Andrej Misson (Ljubljana): Področje migracije glasbenih idej / The migration of musical ideas

Luisa Antoni (Trst / Trieste): Glasbene migracije jadranskih obal / Musical migrations of the Adriatic coasts

 

Ob 10.30

Vodja: Leon Stefanija

Katarina Tomašević (Beograd / Belgrade): Davorin Jenko between Slovenian and Serbian Music. Case study on the Slavic music ideas migration at the turn of the 19th and 20th century / Davorin Jenko med slovensko in srbsko glasbo. Primer migracije glasbenih idej v slovanski glasbi na prelomu 19. in 20. stoletja.

Viktor Velek (Ostrava): Tamburitza-Musik in der Musikkultur der Wiener Slawen im 19. und am Anfang des 20. Jahrhundert / Tamburaška glasba v glasbeni kulturi dunajskih Slovanov v 19. stoletju in na začetku 20. stoletja / Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries

Melita Milin (Beograd / Belgrade): A Serbian Composer in France: National Identity and Cosmopolitanism in the Works of Alexandre Damnianovitch / Srbski skladatelj v Franciji: narodna identiteta in kozmopolitizem v delih Aleksandra Damnjanovića

 

Ob 11.35

Vodja : Niall O’Loughlin

Darja Koter (Ljubljana): Migracije v ljubljanski Operi v obdobju ravnatelja Friderika Rukavine (1918–1925) / Migrations in the Ljubljana Opera under the leadership of Friderik Rukavina (1918–1925)

Leon Stefanija (Ljubljana): Glasbene migracije v Sloveniji po letu 1918: koncepti “tujosti” v slovenski moderni glasbi / Musical migrations in Slovenia after 1918: concepts of “foreignness” in Slovenian modern music  

Pomembne informacije

Splošni pogoji