Mednarodni muzikološki simpozij

19. april 2016
9.00 - 13.00
Viteška dvorana, Križanke
Odprto za javnost

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.

Ob 9.00

Vodja: Darja Koter

Ivan Florjanc (Ljubljana): Glasba: stičišče vsebinskih, časovnih in geografskih zidakov evropske glasbene identitete / Music: the crossroads where the elements of Europe’s musical identity meet: content, period and geography

Andrej Misson (Ljubljana): Področje migracije glasbenih idej / The migration of musical ideas

Luisa Antoni (Trst / Trieste): Glasbene migracije jadranskih obal / Musical migrations of the Adriatic coasts

 

Ob 10.30

Vodja: Leon Stefanija

Katarina Tomašević (Beograd / Belgrade): Davorin Jenko between Slovenian and Serbian Music. Case study on the Slavic music ideas migration at the turn of the 19th and 20th century / Davorin Jenko med slovensko in srbsko glasbo. Primer migracije glasbenih idej v slovanski glasbi na prelomu 19. in 20. stoletja.

Viktor Velek (Ostrava): Tamburitza-Musik in der Musikkultur der Wiener Slawen im 19. und am Anfang des 20. Jahrhundert / Tamburaška glasba v glasbeni kulturi dunajskih Slovanov v 19. stoletju in na začetku 20. stoletja / Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries

Melita Milin (Beograd / Belgrade): A Serbian Composer in France: National Identity and Cosmopolitanism in the Works of Alexandre Damnianovitch / Srbski skladatelj v Franciji: narodna identiteta in kozmopolitizem v delih Aleksandra Damnjanovića

 

Ob 11.35

Vodja : Niall O’Loughlin

Darja Koter (Ljubljana): Migracije v ljubljanski Operi v obdobju ravnatelja Friderika Rukavine (1918–1925) / Migrations in the Ljubljana Opera under the leadership of Friderik Rukavina (1918–1925)

Leon Stefanija (Ljubljana): Glasbene migracije v Sloveniji po letu 1918: koncepti “tujosti” v slovenski moderni glasbi / Musical migrations in Slovenia after 1918: concepts of “foreignness” in Slovenian modern music  

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.