IVAN SIVEC: RADOVAN GOBEC – MATI SLOVENIJA, TVOJI SMO SINOVI …

Predstavitev knjige

10. april 2019
10.00
Viteška dvorana, Križanke
Brezplačen vstop

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.

Ivan Sivec je napisal biografijo še enega izmed pomembnih Slovencev, čigar 110. obletnica rojstva bo v letu 2019. V knjigi je orisal življenje in delo Radovana Gobca ter nam ponudil na ogled njegovo življenjsko zgodbo in obsežno delo v glasbi – od skladatelja, predavatelja, zborovodje do organizatorja slovenskega zborovstva, ki mu je posvetil skoraj vse življenje. Avtor v prologu, desetih poglavjih, ki nosijo naslove po najznačilnejših delih iz vsakega obdobja (od »Pomladnih cvetk« do »Minljiv si«), in v sklepnem delu opiše poleg življenjske zgodbe in del tudi njegovo predanost glasbi in predvsem domovini, ki se vseskozi pojavlja v delovanju Radovana Gobca. Vsebino dopolnijo podatki o delu in vtisi znanih Slovencev o njem, popestrijo pa v besedilo vključene anekdote in zapisi družine.

Knjiga je nastala na podlagi gradiva, ki ga je zapustil Radovan Gobec (dnevniki, slikovno gradivo), ob pobudi in podpori njegove družine ter Mitja Gobca, sina Radovana Gobca, ki je sodeloval pri izboru gradiva in tudi sicer ureja in sistematizira očetovo bogato glasbeno zapuščino in skrbi zanjo.

Glede na pečat in pomen Radovana Gobca v slovenski glasbi v 20. stoletju ima knjiga nedvomno tudi poseben pomen pri ohranjanju tega dela slovenske zgodovine za prihodnje rodove. Vsem, ki so ga poznali, prepevali njegove skladbe, pa bo podala celovitejšo sliko o življenju in veličini dela tega velikega Slovenca.

Pomembne informacije

Splošno

Obiskovalke in obiskovalce vljudno naprošamo, da ob prihodu na prizorišče prireditev izklopijo mobilne telefone, ure in druge naprave, ki bi z zvočnimi signali lahko motile prireditev.

Na vseh prireditvah Festivala Ljubljana je prepovedano kakršno koli tonsko, video ali fotografsko snemanje.

Za kupljene vstopnice ne vračamo denarja.

Če je prireditev prekinjena zaradi izpada električne energije ali če je prireditev, ki poteka na prostem, prekinjena zaradi vremena oziroma motena zaradi hrupa ali kakšnega drugega zunanjega dejavnika, denarja za kupljene vstopnice ne vračamo.

Če prireditev odpade, lahko vstopnice zamenjate za katero koli drugo prireditev Festivala Ljubljana ali pa vam vrnemo denar, ki ga morate prevzeti v enem mesecu.

Festival Ljubljana si pridržuje pravico do sprememb programa, izvajalcev, prizorišča in ure pričetka dogodka.

V skladu s 13. točko 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost v povezavi s 69. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, DDV za vstopnice Festivala Ljubljana ni obračunan.

Invalidna oseba na invalidskem vozičku ima prost vstop, spremljevalec vstopnico kupi. OBVEZNA predhodna najava: Blagajna Križank, 01 241 60 26/28.

Poletno gledališče Križank

Snežne padavine so v letu 2016 poškodovale streho Poletnega gledališča Križank. Iz navedenega razloga del prizorišča, ki je namenjen občinstvu, trenutno ni pokrit. Sedeži v 9.a, 14. in 15. vrsti, sedeži na balkonih ter sedeži pri kipih in stolpih imajo omejen pogled na oder.