IVAN SIVEC: RADOVAN GOBEC – MATI SLOVENIJA, TVOJI SMO SINOVI …

Predstavitev knjige

10. april 2019
10.00
Viteška dvorana, Križanke
Brezplačen vstop

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

Ivan Sivec je napisal biografijo še enega izmed pomembnih Slovencev, čigar 110. obletnica rojstva bo v letu 2019. V knjigi je orisal življenje in delo Radovana Gobca ter nam ponudil na ogled njegovo življenjsko zgodbo in obsežno delo v glasbi – od skladatelja, predavatelja, zborovodje do organizatorja slovenskega zborovstva, ki mu je posvetil skoraj vse življenje. Avtor v prologu, desetih poglavjih, ki nosijo naslove po najznačilnejših delih iz vsakega obdobja (od »Pomladnih cvetk« do »Minljiv si«), in v sklepnem delu opiše poleg življenjske zgodbe in del tudi njegovo predanost glasbi in predvsem domovini, ki se vseskozi pojavlja v delovanju Radovana Gobca. Vsebino dopolnijo podatki o delu in vtisi znanih Slovencev o njem, popestrijo pa v besedilo vključene anekdote in zapisi družine.

Knjiga je nastala na podlagi gradiva, ki ga je zapustil Radovan Gobec (dnevniki, slikovno gradivo), ob pobudi in podpori njegove družine ter Mitja Gobca, sina Radovana Gobca, ki je sodeloval pri izboru gradiva in tudi sicer ureja in sistematizira očetovo bogato glasbeno zapuščino in skrbi zanjo.

Glede na pečat in pomen Radovana Gobca v slovenski glasbi v 20. stoletju ima knjiga nedvomno tudi poseben pomen pri ohranjanju tega dela slovenske zgodovine za prihodnje rodove. Vsem, ki so ga poznali, prepevali njegove skladbe, pa bo podala celovitejšo sliko o življenju in veličini dela tega velikega Slovenca.

Pomembne informacije

Splošni pogoji