8. BOŽIČNI KONCERT

Koncert učencev GŠ Ljubljana Moste-Polje

10. december 2016
17.00
Viteška dvorana, Križanke
Vstop prost

Pomembne informacije

Splošni pogoji

Opomba: Informacije se nanašajo na dogodek v preteklosti. Za najnovejše informacije preverite naš koledar.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR
Zborovodkinja: Marija Okoliš, prof.
Klavirska spremljava: mag. M. Car
Priprava točke: M. Okoliš, prof.
Na sporedu
1. R. Simoniti: Naša muca
2. M. Vodopivec: Mojčina pesem
3. B. Glavina: Zima
4. A. Kumar: Ti si fuč

*****

KVARTET SAKSOFONOV GŠ Ljubljana Moste – Polje
Nina Beganović, Eva Vtič, Martin Bošnjak, Jan Tršan
Mentor Mladen Jakšić
Priprava točke: M. Jakšić, prof.
Na sporedu
1. Arranged by Frank J. Halferty: Londonerry Air
2. H. Mancini: The Pink Panther
3. H. Mancini: Baby Elephant Walk

*****

PIHALNI ORKESTER GŠ Ljubljana Moste – Polje
Dirigent: Mladen Jakšič, prof.
Priprava točke: M. Jakšić, prof.
Na sporedu
1. J. Barnes: Heatherwood Portrait
2. K. Badelt /arr. M. Brown: Music from Pirates
of the Caribbean
3. J. Williams /arr. M. Sweeney: Music from
Star Wars: The Force Awakens

Organizacija nastopa: J. Pavli Per, spec.

Pomembne informacije

Splošni pogoji