Sporočilo javnosti in Vladi

15. 12. 2020

Kot eden večjih organizatorjev kulturnih dogodkov v Sloveniji želimo podati mnenje glede ukrepov Vlade za preprečevanje COVID-19 epidemije.

Festival Ljubljana je ob organizaciji letošnjega poletnega festivala dokazal, da je mogoče organizirati kulturne dogodke, na katerih se zbere večje število ljudi kljub grožnji okužbe. Zaposleni Festivala Ljubljana smo, za razliko od mnogih, jemali grožnjo novega virusa resno že v februarju 2020, saj je naš odnos do naših obiskovalcev kolikor je le mogoče odgovoren, ne le v zvezi z zdravstveno ogroženostjo. Le zato, ker smo COVID-19 vzeli skrajno resno že zelo zgodaj, smo lahko kot edini v Evropi izpeljali celoten festivalski program v takšnem obsegu, v zadovoljstvo obiskovalcev in tudi v ponos Ljubljani in Sloveniji.

Zaradi dolgotrajnih priprav, ki so temeljile na nasvetih in usmeritvah Vladne strokovne skupine za boj proti COVID-19, dogodkov nismo organizirali ne le na najvišji kulturni, ampak tudi zdravstveni ravni. Naše ekipe so se izurile tako v teoriji kot v praksi, za kar se Strokovni skupini še enkrat zahvaljujem. Festival ob 70-ih prireditvah, skoraj 2.500 nastopajočih iz 25-ih držav ter ob skoraj 20.000 obiskovalcih ni zabeležil nobenega zdravstvenega incidenta.

Prav zaradi izkušenj in izpričane odgovornosti, ki dokazuje, da smo sposobni izpeljevati umetniške dogodke tudi v zdravstveno zaostreni situaciji, smo z vso pozornostjo že nekaj mesecev v pripravi Zimskega festivala. Prepričani smo, da ga ob upoštevanju razkuževanja, dosledne uporabe mask in zadostne distance lahko podobno uspešno kot poletnega tudi izpeljemo. Zato nas je odločitev Vlade, da dovoli sproščanje v delu storitev gospodarstva ne pa tudi v prireditvenem delu, zelo negativno presenetila.

Odločitve ne razumemo, saj v primerjavi s trgovinami, kamor kupci pridejo in gredo za organizatorja prodaje dobesedno anonimno, v primeru organizacije dogodkov vemo, kdo se je nahajal v prireditvenem prostoru. To pomeni, da tudi v primeru malo verjetnega prenosa okužbe zaradi prej omenjenih ukrepov, z nakupom vstopnice omogočamo sledljivost vseh, ki bi se potencialno lahko okužili. Ob tem smo že načrtovali tudi uporabo hitrih testov, medtem ko aplikacijo Ostani zdrav podpiramo in promoviramo, kolikor je pač mogoče.

Kultura očitno nima tako močnega glasu pri odločitvah vlade kot gospodarstvo, smo pa prepričani, da dogodki, kakršne organizira Festival Ljubljana, močno prispevajo k mentalnemu zdravju in optimizmu državljanov Slovenije, ki v teh časih še toliko bolj potrebujejo motivacijo za spoprijemanje z mnogoterimi preprekami, ki jih postavlja epidemija. Kultura ni prestiž, temveč je osnovna človeška potreba.

Zato pozivamo Vlado, da ponovno premisli o omogočanju organizacije dogodkov, na katerih občinstvo sedi in je mogoče nadpovprečno dobro poskrbeti za zdravje obiskovalcev, nastopajočih in organizatorjev.

V imenu sodelavcev in umetnikov Festivala Ljubljana,

Darko Brlek
Direktor in umetniški vodja
Častni član Evropskega združenja festivalov