NAGRADNA IGRA

08. 06. 2018

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

 

»Postanite član Kluba!«

Splošne določbe

Organizator nagradne igre je Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator), ki v skladu s temi pravili in splošnimi pogoji prireja nagradno igro »Poletje se bliža«. Nagradna igra poteka v času med 31. majem 2018 (od 4. ure dalje) in 20. junijem 2018 (do najkasneje 12. ure). V žrebu za nagrado sodelujejo osebe, ki v času trajanja nagradne igre izpolnijo kontaktni obrazec in sprejmejo ta pravila in pogoje sodelovanja.

Vsak udeleženec v žrebu za nagrade (ki bodo opredeljene v nadaljevanju) sodeluje le enkrat. Upoštevajo se samo sodelujoči, ki bodo v roku trajanja nagradne igre pravilno odgovorili na nagradno vprašanje.

Nagrade in prevzem nagrad

Nagrade: 5×2 vstopnici za otvoritev 66. Ljubljana Festival (predstava Sfera Mundi)

Nagrajenec bo o nagradi in prevzemu le-te obveščen na Facebook strani Festival Ljubljana (https://www.facebook.com/LjubljanaFestival/) in prek elektronskega naslova. Nagrajenec bo objavljen na Facebook strani Festival Ljubljana.

Nagrajenec je dolžan pisno, v skladu z navodili, ki jih prejme ob obvestilu, potrditi prevzem nagrade in sporočiti svojo davčno številko, in sicer v roku 5 dni od dneva, ko je prevzel oz. prejel obvestilo o prejemu nagrade. Nagrada bo dobitniku izročena v roku 15 dni po dostavi osebnih podatkov (davčna številka) organizatorju nagradne igre.

Če nagrajenec v določenem roku ne sporoči svojih osebnih podatkov ali nagrade ne prevzame oz. če nagrajenca ni mogoče obvestiti oz. mu ni mogoče izročiti nagrade, se šteje, da nagrade ne želi prevzeti.

V tem primeru se nagrada ne podeli, organizator pa je prost vsakršnih obveznosti do nagrajenca. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo, prav tako ni možna menjava nagrade. Nagrajenec je pred prevzemom nagrade v skladu z zakonskimi predpisi dolžan organizatorju posredovati svojo davčno številko. Organizator bo za nagrajenca od navedene vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z zakonskimi predpisi. Morebitno doplačilo dohodnine v skladu z letno dohodninsko odločbo gredo v breme prejemnika nagrade.

Nagrajenec se s prevzemom nagrade strinja, da dovoljuje objavo svojega imena in priimka, naslova bivališča ter morebitnih fotografij ali posnetkov s podelitve nagrade.

Vsi sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo uporabo morebitnih fotografij ali posnetkov, nastalih na dogodkih, kjer bo organizator izvajal promocije, za namene promocije organizatorja ipd.

Strinjanje s pogoji in varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in 67/07).

S klikom na polje ‘strinjam se s pogoji nagradne igre’ ali s podpisom na letaku sodelujoči potrjuje pravilnost podatkov in se strinja s pravili nagradne igre ter dovoljuje, da Festival Ljubljana njegove osebne podatke uporablja, obdeluje, shranjuje, vključuje v baze podatkov in obdeluje s sredstvi za avtomatizirano obdelavo za namene obveščanja o nagradnem žrebanju, vzorčenja, anketiranja strank in statistične obdelave, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe, segmentacije ter za raziskave trga, ter me do preklica oz. še 3 leta po prenehanju poslovnega razmerja oz. sodelovanja v nagradni igri obvešča o ponudbi, novostih in ugodnostih, posreduje revije, brošure in drugo reklamno gradivo o celotni ponudbi Festivala Ljubljana z uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot so npr. telefon, osebna pošta, elektronska pošta, SMS in druge sodobne in dovoljene komunikacijske poti ter sodelujočega seznanja, da ima pravico kadarkoli s pisno izjavo preklicati dano privolitev po e-pošti na info@ljubljanafestival.si ali pisno na naslov organizatorja Festival Ljubljana, Trg francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana.

Kdo lahko sodeluje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki se bodo med 31. majem in 20. junijem 2018 včlanili v Klub Festivala Ljubljana (to lahko storijo na povezavi http://www.ljubljanafestival.si/klub/).

Sodelovati ne smejo osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter osebe, ki so zaposlene pri podjetjih, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Enako velja tudi za njihove ožje družinske člane. V nagradni igri lahko sodelujejo tudi osebe mlajše od 18 let, če mladoletnikovi starši oziroma njegovi zakoniti zastopniki v primeru, da so izbrani za nagrade, pisno odobrijo prevzem nagrade. Upošteva se tista starost, ki jo sodelujoči dopolni na dan prevzema nagrade oz. ob zaključku tekmovanja.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov ima organizator pravico, da se sodelujočega zavrne in nagrade ne podeli.

S tem, ko se sodelujoči na http://www.ljubljanafestival.si/klub/ ali na blagajni vpišejo v Klub Festivala Ljubljana, sprejmejo splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Način žrebanja

Žrebanje bo potekalo 20. junija 2018 ob 13. uri v prostorih organizatorja nagradne igre v prisotnosti 3 članske komisije. Vsi trije člani komisije so zaposleni pri organizatorju.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba na rezultate ni mogoča. Rezultati bodo obljavljeni 20. junija 2018 na Facebook strani https://www.facebook.com/LjubljanaFestival/.

Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in izvedbe nagrade igre, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo izvajalec udeležence obveščal na spletni strani www.ljubljanafestival.si.

Pravila so dostopna pri organizatorju nagradne igre. Za morebitna dodatna pojasnila in informacije pa lahko zainteresirana oseba piše na elektronski naslov info@ljubljanafestival.si.

V Ljubljani, dne, 31. Maja 2018

Festival Ljubljana