Kotizacija

AKTIVNA UDELEŽBA

  • Kotizacija za aktivno udeležbo je 500 EUR,
  • vključuje 3 x 50 minut,
  • ne vključuje akomodacije, prehrane, prevoza.

PASIVNA UDELEŽBA

  • Kotizacija za pasivno udeležbo je 150 EUR,
  • vključuje neomejeno pasivno prisotnost na urah.

Kotizacijo za posamezni tečaj je potrebno poravnati v petih delovnih dneh, sicer prijavnica ni veljavna.

Udeležencem pripada ena vstopnica v okviru Ljubljana Festivala v času obiskovanja tečaja ter brezplačen vstop na vse koncerte profesorjev (oboje ob predhodni rezervaciji).

V primeru prevelikega števila prijav na posamičen tečaj bodo na podlagi poslanih življenjepisov udeležence izbirali profesorji, v kolikor bi prijav bilo premalo, bo tečaj odpovedan. V obeh primerih plačano kotizacijo v celoti povrnemo.


Podatki za nakazilo:

BANKA SLOVENIJE
URAD ZA JAVNA PLAČILA
Dunajska 48, Ljubljana, Slovenia
TRR: 01261-6030357887
IBAN: SI56 0126 1603 0357 887
SWIFT: BSLJSI2X
V rubriki NAMEN PLAČILA obvezno navedite ime in priimek udeleženca.