Žirija: pravila tekmovanja

I

Tekmovalno žirijo bo sestavljal nabor devetih uglednih glasbenikov, ki jih bo imenoval organizator prvega Mednarodnega klavirskega tekmovanja Festivala Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: tekmovanje). 

II

Tekmovalna žirija bo delovala v skladu z dokumentoma Žirija: Pravila tekmovanja in Splošna pravila tekmovanja. 

III

Splošna naloga tekmovalne žirije bo oceniti muzikalnost, tehnično dovršenost in interpretativno prepričljivost vsakega tekmovalca, uvrstiti najboljše v naslednje etape tekmovanja, ter podeliti nagrade in posebne diplome najboljšim tekmovalcem po zaključku 3. etape. 

IV

Vsak žirant mora poslušati in oceniti vse tekmovalce v vseh etapah tekmovanja ter sodelovati pri vseh sestankih tekmovalne žirije. 

V

Tekmovalna žirija sme tekmovalce prekiniti kadar koli med njihovim nastopom. 

VI

Predsednica tekmovalne žirije, prof. Dubravka Tomšič Srebotnjak, bo nadzirala delo žirantov in jih zastopala v javnosti. 

VII

Na koncu 1. in 2. etape bo tekmovalna žirija po poslušanju posameznega tekmovalca glasovala, kateri tekmovalec naj napreduje v naslednjo etapo. Zraven imena vsakega tekmovalca bo posamezen žirant izbral »DA« ali »NE«, in na ta način glasoval kateri tekmovalec bo napredoval v 2. oziroma 3. etapo tekmovanja. Žiranti ne smejo ocenjevati lastnih učencev (definicija učenca je podana v XII. členu). Zraven imena svojega učenca bodo zapisali črko »S« (= student/učenec). Po zaključenem ocenjevanju vseh tekmovalcev v posamezni etapi bo organizator predstavil rezultate tekmovalni žiriji. Tekmovalci z največjim številom glasov »DA« bodo avtomatično napredovali v naslednjo etapo. Tekmovalci z manjšim številom glasov »DA« ter z možnostjo napredovanja bodo ponovno ocenjeni s strani žirantov z »DA« ali »NE«, tako da v naslednjo etapo napreduje ravno pravo število tekmovalcev. V primeru, da na ta način ni mogoče določiti tekmovalcev, ki bodo napredovali v naslednji krog, se lahko tekmovalna žirija med seboj dodatno posvetuje. 

 VIII

Po zaključku glasovanja tekmovalne žirije bodo imena tekmovalcev, ki bodo napredovali v naslednjo etapo, javno objavljena na spletnem mestu tekmovanja po abecednem vrstnem redu. 

IX

Tekmovalna žirija lahko dodeli naslednje posebne nagrade:

  • Najboljša izvedba glasbenega dela iz obdobja baroka: 500 EUR 
  • Najboljša izvedba klasične sonate: 500 EUR 
  • Najboljša izvedba glasbenega dela iz obdobja romantike: 500 EUR 
  • Najboljša izvedba glasbenega dela iz 20. stoletja: 500 EUR 
  • Najboljša izvedba glasbenega dela iz 21. stoletja: 500 EUR 
  • Najboljša izvedba glasbenega dela slovenskega skladatelja: 500 EUR 
  • Najmlajši finalist tekmovanja: 500 EUR 
  • Najvišje ocenjen pianist, ki zastopa Slovenijo: 500 EUR 

Posamezna diploma bo podeljena tekmovalcu, ki bo prejel več kot pol glasov vseh prisotnih žirantov (tj. najmanj 5 glasov). Tudi pri tem glasovanju veljajo omejitve glasovanja žirantov za svoje učence (definicija učenca je podana v XII. členu). Če po prvem krogu glasovanja nihče od tekmovalcev ne bo prejel večinskega deleža glasov, bo glasovanje po možnem dodatnem posvetovanju žirantov lahko potekalo ponovno, z razliko, da so iz glasovanja izključeni tekmovalci z najnižjim številom glasov. V drugem krogu glasovanja se žirant glasovanja lahko vzdrži. Posebne diplome bodo podeljene na slavnostni podelitvi nagrad 4. marca 2023. 

X

V 3. etapi bo tekmovalna žirija zadnjih 6 tekmovalcev ocenjevala z numeričnimi vrednostmi od 1 do 6, pri čemer bo število 1 predstavljalo najslabšo, 6 pa najboljšo uvrstitev. Tako kot v prejšnjih etapah žiranti ne bodo smeli ocenjevati svojih učencev. Žirant lahko posamezno numerično oceno podeli samo enemu tekmovalcu. Tekmovalčeva uvrstitev bo izračunana na podlagi aritmetične sredine in bo izračunana na dve decimalni mesti natančno, tako, da se bo seštevek vseh tekmovalčevih ocen delil s številom žirantov, ki so podali svojo oceno (v primeru učencev bo to število manjše od skupnega števila žirantov). Po prejetih ocenah in opravljenih izračunih bo organizator tekmovalni žiriji predstavil končne rezultate ter razvrstitve. Po morebitni razpravi bo tekmovalna žirija določila končne rezultate tekmovanja in imenovala prejemnike glavnih nagrad. 

XI

Člani tekmovalne žirije si pridržujejo pravico: 

  • da ne dodelijo vseh glavnih nagrad ter posebnih diplom, 
  • da razdelijo posamezno glavno nagrado med dva ali več tekmovalcev. 

 XII

Tekmovalna žirija mora navesti, ali so med tekmovalci tudi pianisti, ki so trenutno njihovi učenci* oz. ki so bili njihovi redni učenci (zasebno ali v glasbeni šoli) kadar koli po juniju 2021. Žiranti morajo navesti tudi, ali so v bližjem osebnem odnosu** s tekmovalcem. 

* Izraz učenec ne velja za kratka, občasna sodelovanja med tekmovalcem in žirantom med mojstrskim tečajem ali podobno aktivnostjo. 

** Osebni odnos pomeni, da član tekmovalne žirije in tekmovalec živita skupaj, sta v sorodu (do četrtega kolena), sta zakonca ali zunajzakonska partnerja. 

XIII

Tekmovalna žirija bo v 2. etapo tekmovanja praviloma uvrstila 12, v 3. etapo pa 6 tekmovalcev. 

XIV

Pred objavo končnih rezultatov in slavnostno podelitvijo nagrad in posebnih diplom, 4. marca 2023, žiranti ne smejo javno predstavljati svojih mnenj o tekmovalcih.  

XV

Odločitve tekmovalne žirije so dokončne in ne morejo biti predmet pritožbe. 

XVI

Tekmovalci v času tekmovanja ne smejo biti v stiku s člani tekmovalne žirije. V primeru, da se ugotovi kršitev tega pravila, so lahko tekmovalci izključeni iz tekmovanja. 

XVII

V izrednih okoliščinah (v primeru kršitve predpisov, navedenih v dokumentih Žirija: Pravila tekmovanja ali Splošna pravila tekmovanja) lahko organizator kaznuje in odslovi člana tekmovalne žirije. 

XVIII

O vseh vprašanjih, ki jih ne bo mogoče razrešiti na podlagi dokumenta Žirija: Pravila tekmovanja bodo razpravljali člani tekmovalne žirije. Rešitve, sprejete na ta način, bo nato potrdil organizator tekmovanja.