Zaključek 7. Zimskega festivala
Rok Zaletel Černoš, violina
Dirigentka: Živa Ploj Peršuh
Slovenski mladinski orkester, 23. 2. 2024