Vivijana Rogina, violina
Klavirski duo Krajnc Lužnik, 19. 10. 2023