Tiskovna konferenca s Carlusom Padrissom, 26. 6. 2018