P. Mihelčič: Zora in čriček, lirična opera za dva glasova in komorni ansambel, 30. 8. 2021