Otvoritev jubilejnega abonmaja ob 70. obletnici Slovenskega okteta in Festivala Ljubljana
Po aleji skladateljev, 9. 3. 2022