Orkester Sanktpeterburške filharmonije, 3. 7. 2017