Lana Trotovšek, violina
Maksim Risanov, viola
Vasilij Petrenko, dirigent
Londonski kraljevi filharmonični orkester, 1. 9. 2022