Laibach in Filharmonični orkester iz Lvova, 7. 9. 2018