Godalni kvartet Ulikses, Mojca Zlobko Vajgl in Massimo Mercelli, 31. 7. 2017