Godalni kvartet kolektiva Carpe Artem, 20. 4. 2024