G. Verdi: Otello, Opera v štirih dejanjih, 6.-7. 7. 2016