Andrej Inkret: In stoletje bo zardelo. Primer Kocbek, 9. 7. 2021