Alexandra Verbitskaya, romantična harfa, 3. 8. 2022