Darko Brlek
Direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana

Darko Brlek je direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana. Leta 1991 je postal najmlajši direktor SNG Opere in baleta Ljubljana, svoje resnično poslanstvo pa našel leto kasneje, ko je postal (prav tako najmlajši) umetniški vodja Festivala Ljubljana. Leta 1995 je poleg tega prevzel direktorski položaj. Bil je med ustanovitelji Slovenske kulturniške zbornice in njen prvi predsednik, predsednik Sveta zavoda SNG Opera in balet Ljubljana, član Sveta za kulturo pri Vladi Republike Slovenije, dva mandata član Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije. Njegovo udejstvovanje ni omejeno na Slovenijo. Že leta 1997 je postal podpredsednik Evropskega združenja festivalov EFA s sedežem v Bruslju, od leta 2005 do leta 2017 pa je bil njegov predsednik. Še vedno ostaja tesno povezan z združenjem, trenutno kot predsednik Festivalske akademije in častni član Evropskega združenja festivalov. Leta 2016 je prejel nagrado časnika Finance in Ekonomske fakultete v Ljubljani za posebne gospodarske dosežke. Leta 2018 pa je od predsednika Republike Slovenije prejel državno odlikovanje – red za zasluge, in sicer za prispevek k slovenski kulturi ter zasluge za programsko odličnost in mednarodno odmevnost kulturno-umetniških prireditev. Leta 2020 je Komisija Slovenskega ambasadorskega programa Darku Brleku podelila častni naziv Kongresni ambasador Slovenije 2021.Prav tako je prejemnik številnih drugih nagrad, kot so Bettetova in Župančičeva nagrada za umetniške ustvarjanje. Da umetnost ni samo njegov poklic, temveč način življenja, dokazuje njegovo redno nastopanje kot klarinetist na različnih svetovnih odrih.