Klub

Za člane Kluba Festivala Ljubljana smo pripravili posebne ugodnosti:

 • 20 odstotni popust v predprodaji vstopnic*
 • 10 odstotni popust v redni prodaji vstopnic*
 • ekskluzivna vabila na dogodke

*Popusti ne veljajo za koprodukcijske prireditve. Predprodaja poteka do določenega datuma ali en mesec od začetka prodaje vstopnic. O začetku predprodaje za posamezne dogodke člane Kluba obveščamo po elektronski pošti in na spletni strani ob dogodku.

Pristopna izjava za brezplačno članstvo v Klubu Festivala Ljubljana

Več informacij vezano na ugodnosti članstva v Klubu Festivala Ljubljana najdete v Splošnih določilih Kluba Festivala Ljubljana. Na Festivalu Ljubljana spoštujemo vaše osebne podatke in zagotavljamo varstvo vaših osebnih podatkov, saj cenimo vaše zaupanje. Več o vrsti in namenu obdelave vaših osebnih podatkov, ki se zbirajo preberite v Politiki varstva zasebnosti. Ugodnosti lahko uveljavljate pri blagajni Križank.

 • Dokumenti:

Predprodaja

Samo za imetnike kartice Kluba Festivala Ljubljana.

• 20 odstotkov za člane Kluba Festivala Ljubljana (popusti veljajo na polno ceno in se med seboj ne seštevajo)

 Predprodaja poteka do določenega datuma ali en mesec od začetka prodaje vstopnic. 


Splošna določila Kluba Festivala Ljubljana

 • člani Kluba Festivala Ljubljana so v predprodaji upravičeni do 20-odstotnega popusta za vse prireditve, razen če pri določeni prireditvi ni izrecno določeno, da popusti ne veljajo
 • člani Kluba Festivala Ljubljana so v redni prodaji upravičeni do 10-odstotnega popusta za vse prireditve, razen če pri določeni prireditvi ni izrecno določeno, da popusti ne veljajo; popusti se ne seštevajo in ne veljajo na dan prireditve
 • za svojo zvestobo bodo člani Kluba Festivala Ljubljana nagrajeni še s posebnimi ugodnostmi, kot so vabila na izbrane dogodke, brezplačne programske knjižice, itd.
 • o ugodnostih bodo člani Kluba Festivala Ljubljana obveščeni preko elektronske pošte
 • člani Kluba Festivala Ljubljana so dolžni spremljati, ali je določena predstava zaradi morebitnih izrednih dogodkov odpadla, za kar lahko pokličejo na Festival Ljubljana ali spremljajo spletno stran Festivala Ljubljana ljubljanafestival.si; Festival Ljubljana člane Kluba Festival Ljubljana v izrednih primerih lahko po telefonu obvešča tudi o morebitnih odpadlih predstavah v zadnjem hipu
 • ob nakupu vstopnic za prireditve Festivala Ljubljana mora član Kluba Festivala Ljubljana predložiti člansko izkaznico ali osebni dokument, da s tem izkaže članstvo v klubu; poznejše uveljavljanje  popusta ni mogoče
 • članstvo v Klubu Festivala Ljubljana ni prenosljivo
 • članstvo v Klubu Festivala velja do pisnega preklica in po želji člana Kluba; za pisen preklic članstva se šteje tudi preklic uporabe osebnih podatkov člana potrebnih za izvajanje članskih ugodnosti
 • Festival Ljubljana se obvezuje, da bo pridobljene osebne podatke varoval v skladu z določili veljavnega zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679); član Kluba Festivala Ljubljana s podpisom pristopne izjave dovoljuje, da Festival Ljubljana uporablja izpolnjene podatke za potrebe izvajanja neposrednega trženja (obveščanja o novostih in posebnih ponudbah Festivala Ljubljana) z uporabo e-pošte, SMS in MMS sporočil, potisnih sporočil
 • Festival Ljubljana si pridržuje pravico do spreminjanja teh Splošnih določil; vse spremembe so javno objavljene na spletni strani ljubljanafestival.si, zato predlagamo, da jih ažurno spremljate; (objavljena je vsakokratno veljavna verzija, ki vsebuje navedbo datuma)
 • pristopno izjavo je mogoče izpolniti tudi na spletni strani ljubljanafestival.si, kjer so objavljena tudi Splošna določila Kluba Festivala Ljubljana in Pravila in pogoji uporabe spletne strani ter Politika varstva zasebnosti

November 2023