Živa Ploj Peršuj, conductor
Slovene Youth Orchestra
Family Krajnčan, 25. 8. 2022