Mojca Zlobko Vajgl, harp
Eva-Nina Kozmus, flute
Karmen Pečar Koritnik, cello, 9. 8. 2021